حاج رضا دوشنبه 13 شهریور 1396 11:12 ب.ظ نظرات ()
کاسب تحریم کیست؟

حتی‌ خود‌ اسرائیلی‌ها هم نمی توانستند به این خوبی دروغ بزرگ ساخت بمب اتم را به ایران نسبت دهند تا بهانه تحریم جدید ایران را فراهم کنند!!
اصلاح طلبان
ایا قوه قضائیه نباید ورود کند ؟!
فقط مساله بابک زنجانی و مهدی هاشمی و حسین فریدون نیست که قوه قضائیه باید ورود کند و ان را رسانه ای و مجازات کند ، بلکه مساله مهمتر از ان حرکاتی اپوزیسیونی است که از داخل کشور برنامه ریزی و به دنیا صادر می شود و همه جامعه جهانی را برای فشار تحریمی و تهدید نظامی علیه کشور بسیج می کند و نمونه ان را می توان در فتنه ۸۸ و نامه به اوباما و نامه ی بعضی اصلاحطلبان فراری و مانفقین به ترامپ برای تحریم و حمله نظامی علیه ایران دید .
 
این روزها فعالیت رسانه ای یکی از فتنه گران سالهای ۷۸ و ۸۸ که البته ۲سالی هست از زندان ازاد شده به گونه ایست که با سیاه نمایی از داخل کشور و متهم کردن ایران به داشتن بمب هسته ای و تهدید نظام و رهبری به شکستن حصر سران فتنه باعث پالس به دشمن و فضاسازی بین المللی علیه کشور شده است .

حال در این برهه زمانی که داعش از یکسو و تحریم و تهدید نظامی از سوی دیگر و، وضعیت اقتصادی جامعه ایا نباید قوه قضائیه در چنین مواردی ورود پیدا کند ؟