حاج رضا پنجشنبه 19 مهر 1397 09:21 ق.ظ نظرات ()

چند روزی است به بهانه قاچاق بنزین که نشانه ناتوانی خود دولت و یا حتی می تواند  با برنامه ریزی خود دولت باشد ، قلم بدستانی که در طول همه این سالها توجیه گر ، گران کردن کالاها و..... بوده اند مجددا دست به کار شده اند  و در رسانه های مختلف با مقالات و نحلیلهایی اظهار می کنند دولت برای جلوگیری از قاچاق بنزین می بایست قیمت بنزین را افزایش دهند 

سالهای زیادی است که به این نتیجه رسیده ام هر وقت دولتی بخواهد قیمت کالایی را گران کند دست به دامن قلم بدستان و کارشناسانی می شوند که  فقط ، می نویسند، فضا سازی می کنند، بدون درک اینکه با این فضاسازی که با نوشته های آنها ایجاد می شود و افزایش قیمتهایی که  زمینه اش را درست کرده اند مثل نان و بنزین و .... چه  فشاری به مردم وارد می شود و در این میان افرادی هم هستند که بدون درک عمق مشکلی که برای مردم ایجاد می شود دست به قلم می زنند و احساس رضایت می کنند که نوشته آنها در جراید چاپ شده است  در حالیکه انها بدون توجه به مشکلات عدیده مردم و بجای اینکه دولت را در یک مطالبه عمومی وادار کنند حقوق کارمندان و بازنشستگان و... را بر اساس تورم واقعی نه آمار دروغین خودشان  افزایش دهند مطلبی را می نویسند  و بازیگر سناریوی دولت بر علیه مردم می شوند.

 عزیزان ،امروز هر افزایش قیمتی که اتفاقا ساده ترین و تنها کاری است که دولت بلد است بجای روشهای کنترل و نظارت ، می تواند جامعه را به یک بحران نابود کننده  روبرو کند مطمعن باشید این سناریوی افزایش قیمت برای جلوگیری از قاچاق طراحی و نوشته شده توسط خود دولت است در دام این سناریوها  نیفتید اتفاقا شما باید به حمایت از مردم از دولت بخواهید بجای افزایش قیمتها روشهای کنترل و نظارت خود را بیشتر کنند چرا کارت های سوخت را حذف کردند ؟ و......اینکه اگر قرار است افزایش قیمتی صورت بگیرد باید مطابق با آن افزایش حقوقها هم صورت بگیرد

و در حالی از قیمت پایه بنزین در کشورهای همجوار صحبت می کنند که فراموش می کنند از میزان حقوق مردم آن کشورها هم صحبت کنند !!!