یادبادآن روزگاران یادباد (وبلاگ خبری ، تحلیلی حاج رضا) قصه من قصه آن ماهی سیاه کوچکیست که می خواست به دریا برسه و هنوز تلاش می کند به دریا برسد و آرزویش رها شدن در موجهای بلند دریاست http://hajreza.mihanblog.com 2018-06-24T22:47:03+01:00 text/html 2018-06-21T07:32:36+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا لایی زیبای امیری در بازی دیشب و بازتابش http://hajreza.mihanblog.com/post/8644 <div class="body search_txt" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 23.3333px; margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><div class="rutitr" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 20px; color: rgb(128, 128, 128); text-align: center; direction: rtl;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جام جهانی 2018 روسیه</font></div><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bultannews.com/fa/news/550154/%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(194, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">لایی زیبای امیری در بازی دیشب و بازتابش</font></a></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 19px; background-color: rgb(248, 248, 248); padding: 8pt; margin-top: 10px; border-top: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); margin-bottom: 10px;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بازتاب لایی‌خوردن پیکه از امیری و از دست رفتن بهترین شانس ایران در سایت آس اسپانیا</font></div><p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 10pt; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">به گزارش&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a class="highlight" href="http://www.bultannews.com/" title="پایگاه خبری بولتن نیوز" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: none;">بولتن نیوز</a></strong>&nbsp;:سایت آس اسپانیا به انتشار ویدئویی از لایی خوردن&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">پیکه</strong>&nbsp;از امیری پرداخت و نوشت که بهترین شانس ایران با ضربه سر طارمی به بیرون رفت.<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;تیم ملی ایران در دیدار مقابل اسپانیا با یک گل مغلوب شد.</p><p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 10pt; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive-news" title="لایی زیبای امیری در بازی دیشب و بازتابش" src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1397/3/31/936653_409.jpg" alt="لایی زیبای امیری در بازی دیشب و بازتابش" width="300" height="250" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></p><p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 10pt; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">در یکی از موقعیت‌های خوبی که نصیب ایران شد، امیری با لایی انداختن به جرارد پیکه و عبور از او، سانتری تماشایی روی دروازه اسپانیا داشت که طارمی با ضربه سر این توپ را به بیرون زد.</p><p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 10pt; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">سایت آس اسپانیا به انتشار این ویدئو پرداخت و نوشت که بهترین شانس ایران برای به تساوی کشاندن بازی مقابل اسپانیا هدر رفت.</p><p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 10pt; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;<img class="image_btn img-responsive-news" title="لایی زیبای امیری در بازی دیشب و بازتابش" src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1397/3/31/936656_971.jpg" alt="لایی زیبای امیری در بازی دیشب و بازتابش" width="600" height="300" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto; display: block;"></p><p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 10pt; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a class="highlight" href="http://www.bultannews.com/" title="پایگاه خبری بولتن نیوز" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: none; font-weight: bold;">بولتن نیوز</a>&nbsp;: بواقع بازی دیشب یکی از&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">زیباترین</strong>&nbsp;بازیهای تاریخ فوتبال ایران بود ، بازنده بودیم اما بسیار&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">قدرتمند</strong>&nbsp;و&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">حرفه ای</strong>&nbsp;و&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">شجاعانه</strong>&nbsp;همه بازیکنان ما بازی کردند و فرصتهای خوبی هم داشتیم طارمی و دیگر بازیکنان همه توان خود را بکار بردند و واقعا جای تشکر دارد&nbsp;</p><div class="wrapper" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 10pt; box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="page_text" style="box-sizing: border-box; font-size: 12px; margin-bottom: 5px;">منبع:&nbsp;<span class="news_source" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; color: rgb(24, 9, 166);">خبرگزاری فارس</span></div> text/html 2018-06-21T07:22:39+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا مدارس غیر انتفاعی نماد بی عدالتی و حاکمیت پول و سرمایه است باید تعطیل شود http://hajreza.mihanblog.com/post/8643 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>لزوم حذف عنصر پول و سرمایه از تعیین سرنوشت انسان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">غیرانتفاعی‌ها باید تعطیل شوند و عنصر پول و سرمایه از تعیین آینده و سرنوشت انسان حذف گردد و تنها استعدادها تعیین‌کننده باشند نه قدرت ظالمانه پول.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">اکبر شهبازی در یادداشت زیر به صورت شدید الحنی به خبری که این روزها از مدارس غیر انتفاعی منتشر شده، واکنش نشان داده است و آورده: غیرانتفاعی‌ها باید تعطیل شوند و عنصر پول و سرمایه از تعیین آینده و سرنوشت انسان حذف گردد و تنها استعدادها تعیین‌کننده باشند نه قدرت ظالمانه پول.</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; margin: 0px; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; padding: 0px;"><a href="http://www.bultannews.com/fa/news/550091/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(194, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">غیرانتفاعی‌ها را تعطیل کنید</font></a></h1></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;سیاست خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش، اکنون به اشرافیت آموزشی سوگلی‌ها رسیده است.</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;وزیر آموزش پرورش می‌گوید: «مدارس غیرانتفاعی، اردوی خارج از کشور برگزار می‌کنند و&nbsp; برای بچه‌ها کارشناس از خارج کشور دعوت می‌کنند»</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;در ایران در آستانه ۱۴۰۰، طبقه مرفه برای حفظ سرمایه اجتماعی خود حوزه آموزش را به اشغال خود درآورده است و نا عدالتی و تبعیض در سیستم آموزشی روزبه‌روز شکافی عمیق‌تر پیدا می‌کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;طبقه برخوردار برای ‌حفظ منافع اقتصادی و ‌اجتماعی با توسل بر سرمایه هنگفت مالی که حاصل رانت و ویژه خواری و ارزش‌افزوده حاصل از پایمال کردن حق مستضعفین و بیچارگان است، مانع از اختلاط فرزندانشان با بچه‌های طبقات محروم می‌شوند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;این ژن‌های خوب و این محصلان غیرانتفاعی‌ها، طبقه پرتوقع&nbsp; آینده‌اند که در آینده امتیازات ویژه می‌طلبند. غیرانتفاعی‌ها به جماعتی - صرفاً به خاطر داشتن پول- توهم نخبه پنداری می‌دهد و هزینه این توهم و جنون از جیب بیچارگان پرداخت می‌شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">غیرانتفاعی‌ها را تعطیل کنید</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;ایجاد مدارس غیرانتفاعی بزرگ‌ترین اشتباه جمهوری اسلامی در حوزه آموزش بوده است. عدالت در حوزه آموزش جز با تعطیلی مدارس غیرانتفاعی حاصل نمی‌شود. غیرانتفاعی‌ها باید تعطیل شوند تا فرزندان سرمایه‌داران همکلاسی بیچارگان و پابرهنگان شوند و در یک‌ نیمکت بنشینند و‌ هیچ‌کس بر کسی برحسب دارایی برتری نداشته باشد.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.irankhabar.ir/images/docs/000040/040317/images/23r8s8h6qpjf1njp3s.jpg" alt="مدارس غیرانتفاعی"></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">غیرانتفاعی‌ها باید تعطیل شوند و عنصر پول و سرمایه از تعیین آینده و سرنوشت انسان حذف گردد و تنها استعدادها تعیین‌کننده باشند نه قدرت ظالمانه پول.</font></div><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font size="2">درود بر استاد شهبازی که به خوبی &nbsp;حق مطلب را بیان کرده است ، سالهاست در این رابطه می نویسم و به تبعیض تحصیلی که خلاف اصل 30 قانون اساسی است اعتراض کرده ام در دولت سابق &nbsp;تصورم این بود که آن دولت که داعیه دار عدالت بود به این موضوع ورود پیدا می کند و این ظلم بزرگ را از از جامعه آموزشی کشور حذف می کند اما اولین وزیر آموزش پرورش آن دولت که خود مدیر یک مدرسه غیرانتفاعی بود انتخاب شد &nbsp;آب&nbsp; پاکی را روی دستم ریخت و بعدا هم متوجه شدم که آن دولت هم وارد این مقوله نخواهد شد زیرا این ظلم منافع زیادی برای خیلی از مسئولین و مدیران و جریانات مختلف دارد می دانم اگر اسم ببرم شاید پیامم تایید نشود اما فقط این را می گویم یکی از آرمانهای ما در انقلاب در دوران ستم شاهی عدالت تحصیلی در بین آحاد کل جامعه بود چون در آن زمان مدارس ملی نقش مدارس غیرانتفاعی امروز را بازی می کردند و بیشتر مسئولین کشور از بین همان شاگردان مدارس ملی که بیشتر طبقات اشراف از آن استفاده می کردند انتخاب می شدند امروز هم شاهد این تبعیض هستیم این کار ریشه در تفکر لیبرالیسمی داشت که از اول انقلاب خود را به عنوان نیروهای انقلابی جا زده بودند و کم کم تفکرات اینگونه خود را در انقلاب جا انداختند بطوری که امروز برای اینکه بتوانیم یک اصل انقلابی را از اصول قانون اساسی را پیاده کنیم نیاز به انقلابی بزرگ در عرصه آموزشی کشور داریم</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2018-06-19T09:01:33+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا شریعتی و میراثی که رنگ کهنگی نمی گیرد http://hajreza.mihanblog.com/post/8642 <div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 19px; font-family: tahoma, Arial; background-color: rgb(248, 248, 248); padding: 8pt; margin-top: 10px; border-top: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); text-align: justify; margin-bottom: 10px;">شریعتی، میراثی فکری و گنجینه ای از اندیشه های ناب بر جای گذاشت که نه تنها ذهن های تشنه عصر خود را سیراب کرد، که امروز نیز هنوز بوی تازگی می دهد</div><div class="parent_txt_adv_container3" style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><div class="text-adv3-content" style="box-sizing: border-box; border-top: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/txt_adv3.png&quot;) right center no-repeat; padding: 5px 30px; margin: 0px !important;"><div class="row" style="box-sizing: border-box;"><div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-18 col-ms-18 col-xs-36 txt_adv_content_news" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px 5px 7px; float: right; width: 243.333px; text-align: center;"><a href="http://bultannews.com/fa/ads/redirect/ta/238" target="_blank" class="title_adv_news" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(201, 16, 33); text-decoration-line: none; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: nassim-bold; display: block;">سفرستان</a></div><div class="wrapper visible-lg visible-md" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div></div><div class="body search_txt" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img class="image_btn img-responsive-news" title="شریعتی و میراثی که رنگ کهنگی نمی گیرد" src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1397/3/29/935642_747.jpg" alt="شریعتی و میراثی که رنگ کهنگی نمی گیرد" width="300" height="250" align="left" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;">به گزارش&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a class="highlight" href="http://www.bultannews.com/" title="پایگاه خبری بولتن نیوز" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: none;">بولتن نیوز</a></strong>: به او لقب «<strong style="box-sizing: border-box;">معلم انقلاب</strong>» داده اند؛ معلمی که چگونه<strong style="box-sizing: border-box;">اندیشیدن</strong>&nbsp;را به انسان آموخت و نه چگونگی اندیشه ها را؛ معلمی که چون شمع سوخت، تا بسازد.<br style="box-sizing: border-box;">علی شریعتی را نمی توان تعریف کرد. روشنفکری دینی که در مقابل اسلام متحجرانه، از اسلام مترقی سخن گفت؛ در مقابل&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">مارکسیست های</strong>&nbsp;مادی گرا ایستاد و از معنویت گفت؛ در مقابل لیبرال های آزادی خواه ایستاد و از دینی سخن گفت که آزادی را یک اصل می داند.<br style="box-sizing: border-box;">شریعتی، میراثی فکری و گنجینه ای از اندیشه های ناب بر جای گذاشت که نه تنها ذهن های تشنه عصر خود را سیراب کرد، که امروز نیز پس از گذشت چهل سال، هنوز بوی تازگی و طراوت می دهند.<br style="box-sizing: border-box;">او که در عصر خودش، میان نفرین ها و آفرین ها زیست، امروز نیز به تعبیر رهبر معظم انقلاب «برخلاف آنچه که همگان تصور می کنند یک چهره همچنان مظلوم است»؛ چراکه طرفدارانش از او بتی ساخته اند که تنها به کار پرستش می آید و مخالفانش نیز چشم بر همه عظمت روح او بسته و بی رحمانه ناسزا می گویند.<br style="box-sizing: border-box;">رهبر معظم انقلاب می فرماید «در کنار آنچه که ما اشتباهات شریعتی می توانیم نام گذاریم، چهره شریعتی از برجستگی ها و زیبایی ها هم برخوردار بود. ظلم است اگر به خاطر اشتباهات او، برجستگی های او را نبینیم».<br style="box-sizing: border-box;">شریعتی از تأثیرگذارین چهره های تاریخ انقلاب است و هیچ کس نمی تواند این «معلم انقلاب» را نادیده بگیرد؛ به گونه ای که امروز، پس از گذشت چهار دهه، همچنان برای مارکسیست ها، روشنفکران لیبرال، روشنفکران دینی و مردم مطرح است.<br style="box-sizing: border-box;">آنچه امروز اهمیت دارد، این است که با میراث شریعتی چگونه برخورد کنیم؟ چشم فرو بندیم و خود را از همه اندیشه های ناب این متفکر انقلابی محروم کنیم؟ یا تقدیس کرده و بر لب طاقچه بگذاریم؟ یا نه، از میراثی که به جای مانده، برای ترقی جامعه اسلامی استفاده کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">منبه:ایکنا</p></div> text/html 2018-06-16T10:13:38+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا هنوز هم پای انقلاب ایستاده ام http://hajreza.mihanblog.com/post/8641 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هوالمحبوب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">خاطراتم از دوران انقلاب&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">متولد نهم آبان 1341 به نقل از مادر و متولد پانزدهم فروردین 1342 به نقل ازشناسنامه ،به گفته مادرم شناسنامه ام را به خاطر اختلاف با پدر دیر گرفتند</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">سال</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp; </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">55 با آشنایی با شهید مرتضی توپچی در مدرسه راهنمایی اولین جرقه های انقلابی گری در ذهنم خورده شد در فعالیتهای اجتماعی مدرسه و ساخت کتابخانه و حتی کشیدن نقاشیهای سیاسی روی بوم که تا سالها در کتابخانه مدرسه نصب شده بود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.negahmedia.ir/assets/uploads/preview/19862.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به عنوان یک دانش آموز مستعد فعالیتهای مبارزاتی بین معلمین سیاسی چه مارکسیست و چه مذهبی شناخته شده بودم در سال 56 در اولین حرکت سیاسی در مدرسه شهید توپچی که آن زمان به نام مدرسه امیرکبیر واقع در یکی از مناطق جنوبی تهران محله غیاثی سابق شهید سعیدی فعلی در محله 17 شهریور جنوبی بعد از دستگیری موقت شهید توپچی توسط ساواک نقش لیدر را بازی کردم اولین تظاهراتهای دانش آموزی در این مدرسه شکل گرفت و تقریبا اولین شعار دهی ها در منطقه &nbsp;بر علیه حکومت در این مدرسه شکل گرفت آن روزها شعار می دادیم فرشتگان زندانند دیوها آزادند بعد از چند روز معلم شهید با چهره ای داغون به مدرسه بازگشت حالا شهید توپچی عشق بچه های انقلابی مدرسه شده بود او یک مبارز مسلمان بود یک معلم مسلمان و سیاسی و مبارز در جمع تعدادی از معلمین مبارز و مارکسیست اما صداقت مبارزاتی او صداقت اسلامی او باعث جذب افرادی مثل بنده به سوی او شد &nbsp;در سال تحصیلی 56،57به هنرستان شماره شش آن زمان و شهید مطهری واقع در خیابان جهان پناه و یا شهید عجب گل فعلی در رشته اتومکانیک برای ادامه تحصیل وارد شدم تنها به دلیل اینکه صبحها بتوانیم به نزد شهید توپچی برویم شیفت بعدازظهر را انتخاب کردیم و تا زمان شهادت شهید توپچی همواره در کلاسهای وی وقت و بی وقت حاضر می شدیم بقدری که صدای مدیر مدرسه جناب صافی در آمده بود که مگر شما از این مدرسه نرفته اید برای چه به این مدرسه می آیید .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1397/3/26/934177_491.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در اولین تظاهراتها&nbsp; با دیگر&nbsp; بچه های مدرسه &nbsp;شهید توپچی فعالانه شرکت می کردیم ، مسجد جامع بازار که منجر به حمله عوامل رژیم شاه به مسجد شد تقریبا اکثر شاگردان شهید مرتضی توپچی حضور داشتند &nbsp;و بعد از آن در اکثر تظاهراتهای منطقه و دیگر در کل تهران &nbsp;همراه با تعدادی از دوستان نقش فعالی داشتم بقدری در محل توسط گاردیهای مستقر در منطقه شناخته شده بودم که بارها توسط آنها برای دستگیری ام اقدام شد که از معرکه در رفتم جز یک بار که بعد از تظاهرات دستگیر شدم و با قنداق تفنگ حسابی از خجالتم در آمدند و &nbsp;کتکم زدند البته آن زمان جثه بسیار کوچکی داشتم بیشتر به عنوان یک بچه تخص و شیطان که همه جا هست آنها می شناختند&nbsp; برای همین وقتی یکی از دوستان که جثه بزرگتری داشت به آنها گفت برای چه می زنید مرا رها کردند و او را به زیر بار کتک گرفتند که من سریع فرار کردم و سی چهل متر جلوتر شروع کردم به آنها مرگ بر شاه گفتن آن دوستم بعدا در جبهه به شهادت رسید یادش به خیر نامش حسین بود و بچه محل ما</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در تظاهراتهای مهم در تهران معمولا حضور داشتم و مهمترین آن روز 13 آبان در دانشگاه تهران بود که بنده به اتفاقا تعدادی دیگر از دوستان &nbsp;در داخل خود دانشگاه مشغول تظاهرات بودیم که حمله به دانشگاه شروع شد که ما مجبور شدیم از لای&nbsp; &nbsp;نرده های ضلع شرقی دانشگاه از دانشگاه خارج شویم اما خیابانها پز از ماشینهای گارد بود همه تفتیش می شدندو ما با مصیبتی از آن معرکه بیرون آمدیم&nbsp; خاطرم هست &nbsp;در همان هنرستان بخاطر شعار نویسی بر علیه حکومت طاغوت و فعالیت سیاسی از هنرستان اخراج شدم مدارس اطراف هم به هیچ وجه دیگر مرا ثبت نام نکردند حتی به دبیرستان (ابوریحان)همت به اتفاق مادرم رفتم تا مدیر فهمید من کی هستم گفت نه خانم ایشان را به هیچ وجه نمی توانیم ثبت نام کنیم &nbsp;تا &nbsp;اینکه در یکی از جنوبی ترین مناطق که نزدیک منزل بود منطقه هاشم آباد تهران مجتمعی بود که مدارس ابتدایی و &nbsp;راهنمایی و دبیرستان با هم بود در آنجا ثبت نام کردم که بعد از مدتی آنجا هم بواسطه تظاهرات به تعطیلی کشیده شد &nbsp;&nbsp;دیگه کار من این شده بود که از صبح در تمام خیابنهای تهران هر جا تظاهرات بود شرکت کنم کافی بود دودی را&nbsp; در آسمان ببینیم به هر وسیله ای بود خودم را به انجا می رساندم از جنوبی ترین و شرقی ترین نقطه تهران به شمالی ترین و غربی ترین نقطه تهران هر جا تظاهرات بود منم بودم به حدی که برای خیلی ها گاو پیشانی سفیدی بودم که حضورم یعنی ایجاد شلوغی و تظاهرات ازدوازده بهمن که امام وارد شد دیگه یک پارچه آتش بودم در این ده روز دو بار به دیدن امام رفته بودم در سن 17 سالگی به روایتی 15 سالگی یک انقلابی تمام عیار شده بودم &nbsp;تا زمان پیروزی انقلاب صبح 21 بهمن روز حمله به همافرها روبروی بیمارستان جرجانی ما &nbsp;خیابان دماوند روی پشت بام یک گاراژ کوکتل مولوتف درست می کردیم چون شنیده بودیم قرار است به همافرها حمله شود &nbsp;بعدش من برای سر زدن به منزل و خبر دادن به مادرم که چند روز بود از من بی خیر بود بیرون آمدم بیرون هنوز گاردیها دو تا خیابان پایین تر بغل کلانتری خیابان صفا حضور داشتند که من در حین راه رفتن به هر کسی می رسیدم می گفتم همافرها را دارند می کشند بیایید به انقلاب بپیوندید و می گفتم کوکتل درست کنید در همین حین بفاصله سی چهل متری &nbsp;گاردیها سرپیچ یک خیابان وقتی به چند نفر که درب مغازه ای ایستاده بودند و داشتم &nbsp;برای آنها هم توضیح می دادم &nbsp;یکی از آنها دست مرا سریع گرفت گفت این خرابکار را باید به کلانتری تحویل بدهیم در یک لحظه دولا شدم و با دست دیگرم که آزاد بود کاردی را که به ساق پام با کش بسته بودم بیرون کشیدم و آن مرد با دیدن کارد دستم را رها کرد و منم به سرعت در حالیکه او به سمت گاردیها می رفت و فریاد می زد و مرا نشان می داد فرار کردم و به خانه رفتم و به مادرم گفتم نگران من نباش و دوباره به میدان نبرد برگشتم&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.afkarnews.com/proxy-this-arg?u=aHR0cDovL2Nkbi5tYXNocmVnaG5ld3MuaXIvZmlsZXMvZmEvbmV3cy8xMzk1LzExLzIxLzIwNjY4ODlfODMwLmpwZw==" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چیزی که الان در این سن برایم جالب است این است که من همه این مسیرها را پیاده می رفتم از میدان امام حسین تا انتهای (غیاثی ) شهید سعیدی و بعدش مجددا تا میدان ژاله سابق و شهدای امروزی که درگیری وجود داشت &nbsp;پادگان تسلیحات در میدان شهدا مورد حمله قرار گرفته بود تیراندازی لحظه ای قطع نمی شد که پادگان به تصرف مردم در آمد ما وارد پادگان شدیم من از آنجا تنها یک کارد سنگری برداشتم و نمی دانم با چه سرعتی به شمال شهر رفتیم &nbsp;هنوز هم یادم نیست اون روز چطور اینگونه انرژی داشتیم اصلا با چه وسیله ای می رفتیم انگار اون روز در ابرها سیر می کردیم و طی الارض می کردیم یادش به خیر وقتی به شمال شهر رفتیم &nbsp;به پادگانی که نزدیک کاخ بود حمله شده بود و افراد زیادی دستگیر شده بودند ما مجددا به سمت جنوب تهران راه افتادیم از تجریش به سمت جنوب ولیعصر به صورت تظاهرات در حرکت بودیم که &nbsp;یکی از طبقات هتل آزادی به سمت ما تیزاندازی شد یادمه آنجا کتم را داخل یک مغازه جا گذاشتم &nbsp;به سمت جنوب شهر ادامه مسیر دادیم در درگیری کلانتری بهارستان و مولوی شرکت کردیم البته معمولا درگیریهای اصلی تمام شده بود که ما می رسیدیم تمام مناطق امنیتی و انتظامی حکومت به تصرف مردم در می آمد حوادث پی درپی اتفاق افتاد همه اش هم به خاطر این بود که امام گفت بریزید تو خیابون فکر می کنم تو میدان بهارستان بود که &nbsp;سوار یک زیل ارتشی &nbsp;که دست مردم بود شدم &nbsp;اینجا دیگه تنها بودم تو زیل تعدادی از مجاهدین و چریکهای کمونیست بودند که از صحبتهایشان فهمیدم آنها &nbsp;چریک&nbsp; هستند &nbsp;&nbsp;، صورتهایشان را پوشانده بودند همه اسلحه داشتند جز من که یک کارد سنگری داشتم به من می گفتند برای چی می آی تو که سلاح نداری می گفتم نگران نباشید من از پس خودم بر میام و با آنها در همه شهر دور می زدیم از جنوبی ترین نقطه شهر رفتیم تا صداو سیما و دیگر فردای همان روز بود که انقلاب به پیروزی رسید و بانگ پیروزی انقلاب بلند شد&nbsp;</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><span style="font-weight: bold; color: rgb(106, 106, 106); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: small; text-align: left;">للّهُمَّ</span><span style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: small; text-align: left;">&nbsp;ارْزُقْنا تَوْفِیقَ الشَّهادَةِ&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(106, 106, 106); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: small; text-align: left;">فِی</span><span style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: small; text-align: left;">&nbsp;سَبِیلِکَ تَحْتَ رایَةِ وَلِیِّکَ الْمَهْدِیّ(عج)</span></span></p> text/html 2018-06-07T17:42:14+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا فردا روز محرومین و مستضعفین جهان است http://hajreza.mihanblog.com/post/8640 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هوالمحبوب</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فردا روز محرومین و.مستضعفین&nbsp; جهان و اعتراض انها به همه دنیای استکباری برای حمایت از هفتاد سال جنایت و خباثت و حمایت از کثیف ترین رژیم نامشروع جهان است&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فردا روز تک تک انقلابیوت جهان است این مرگ بر اسراییل ها باعث اتحاد و وحدت امت اسلامی و قوت و قدرت مبارزین فلسطینی و ضعف و تحقیر و به امید خدا نابودی هر چه سریعتر رژیم نامشروع و کودک کش و تروریست پرور صهیونیستی می شود&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فردا هر جا هستیم وظیفه اعتقادی , انسانی و انقلابی همه ماست که در راهپیمایی روز قدس شرکت کنیم و فریاد مرگ بر اسراییل و امریکا را سر دهیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">#مرگ_بر_اسراییل&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">#مرگ_بر_آمریکا</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMVFRUXGBgXFxgYGBgYFxgYFxcXGBcaGBcYHSggGBolGxcVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0dIB0tKy0rLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0rLS0tLS0tLS02LS0tKy0tKy0tKy0tK//AABEIALoBDgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAFBgMEBwIBAAj/xABCEAABAgQEAwUGBAMHAwUAAAABAhEAAwQhBRIxQQZRYRMicYGRMkKhscHRBxRS8CPh8TNDYnKCkqIWstIVF1Ozwv/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBQb/xAAlEQACAgIDAQADAAIDAAAAAAAAAQIRAyEEEjFBBRNRInEVMmH/2gAMAwEAAhEDEQA/ACsvAZYN0kdQfvBGRwzJVotXwg3MpIqqkFOkdK5uX5IR4Y/wqng6WffV6CKlTwEk+zM9U/zg7IriLGJK/FQmUopN7AecGPL5EnVgeKC3RnuKcITZTkAKHT7GFybSEFiCD1EbbRVSZ0sKtyUOR3gdX4GhVwB6R2YPyc8T6zJT48ZK0Y8qmPKKs6ifaNel4RIdpklPiHEW0cL0av7v/kY9D/mcVVKLOZ8KXxmHdgpPhEqTzja5nBFIrZQ8D94D4h+G6S5lTPJQ+o+0GH5XA/tf7A+JMy4StxBCjqCnWC+J8KT5GqCRzFxAxEpjcRZ/ryrtjYq7Q1JDHhdVpDbhk+ECjBBtDRhVRHm8iLWmdMK+D1STLR1OVFGgm2ixOXaPLmtnSjnEa8dmpKbJY+JjNsUVqYbMVnd0tCbicyBEDAlUvveRhMmWJ8SPQw5VyUtmSp7MRooK1sHunrCeQ5IPMwuXwOP0s0eKplsVJduYcaQeGPSJayCg6ulkvYgNCrWYepKXJcH6w24vw2ub+XVKUkTBKlv1yi5HMxxSUbOpWQ4niSZkqYpP6TbwvDNgnHMtEmXLXLV3EJS4IuwhcqsHElBBV2kxVlbAlVmbbWBdRN7631cjba21otxUraIcheGoy+MqVYZTgclJcRZGG0FSjP2EpSS/e7MJdtbgAxlCbsBcmwA1L2Fo1nDqUiRLlqCgAkAhLA6B3PraOqdQOeMHJ6BM3g7DJjqQUhrEonBgXZrkgRQH4aSiomXUTEsbWBPqGMHFcI0ygR30k6XH2hdxXBaqiPaSpiygEORYnooDXxiP7mWeCVBDEcPTIKZSdAkfu8C6k3j6mxgVBckhehCtbR9WqZydBeHu0QSaeyvmvHEpSU5UghmDDoBr4QCnVipmdIC3U5NmSAnkT0b08Ygq64HvOQlaMmcB2AAz5X1LkpHgTClOoyyqpBZlJvpfUkFQbm4BMVMZxUSpYUhlHPlLbNmfzBDQn1WLlQUlOhYXbM2UJ1FgWG3OKv5tZDEm20axup+rMscqlxPkj4piBWwbPpAYA4jQKIIB1huUiKs6QDFsU3FiyViFhuNqp18xopPh9RDzQYmiakKSQQYyPHp38aYU6FaiPAqMGuH5M3shOlE6kKTzbl1j1eTxE4qb+nNjy7o0xcoKEVTIUj2dOUBcO4hBYKsYYKesSsax5coSh6dKkmdSKvYxcRMinNkAxCCpHURMIUXLCtYX8T4XkzL5WPNNj9oLSKoGLaVvDwyzg7i6FcU/RGHB7HuzfJSfqD9Iv03C6x76Pj9oaFyAY8QCI6XzcslTdk1hivChTYatA2Me1ROWC2cNAqvmDr6xHu36PVCxjJKXBhOxOZrDTjM+17wqVs5Jd0jxhkKwFUuHVsdDsW1v0harZgEwkXBMMXEOKqXLyshIRZIQGsoh/l8YXJ0lOQn3gATfqITI9UGC+nWI1maWlHK+vP8AlBnB8URLBK1LKwUlCgp0hnBDdRC5LlFSXBciLqEqMs5uzbowI8LxzuGqOhS+jBimNpM2W/eDpWpuQL7wDQsqIADqUqwFySeQiOXRrMk1D2zhB594HKfhDDwusyJZnJlhU1fcQTs5FgdhuSLxXHWONk5ReSVFvDMLq5SwhCFS5pHtdmVm+yVaI8WhtwL/ANQQhSp4sl2zEZ1AdBC/QTq8VBnZhODWS5CRb2Rq0N+F4wifJchctyUqSq6pcy4KTzFniMpW7OuGJJaOuF+JpdRMXKmJyLRpfX+cM1agZSnXx+EZxRcITkzTNSywS4Wksscv8KvAt4w2LrF5QlY741IBAPVjp4QvakFx2Z/xXSinqitAyhQCnHmlQ5bx3+aC5echg1wdmsYI8cz0dhcDOLp52It4aRnwxMJGVacyCSQASCFEMCzsWvbq8UxSZy5obGZVSgIM0uElIN3Fg7BjpqYWu1TMQpcz212lj3UIFrAbxfrZkpUoTCtS0EjMHd2Z0gbFwmBZqpM1bozJ5JUzhhsRtDzdInjjbBlVhygbXEVSCmxBhv8AyptuOkEZFKjJmmDUsmw9bxBZWdDxI30R0IyUfiLPO6fQR0PxDqOY9BHsr8Pnf8OB8vGawUwG4nrxJkqU7KPdT4nfyEIB/ESo5j0EAMa4knVCnmK0DACwA8I6eP8AhsqmnOqRPJzI9f8AEjqVZlGNW4cwnsqeWhQZTOroVXI8nbyjJMOr+zUFgAqSXD3DjS0MX/X1VzT/ALRHoc/iZcyUMdUjnwZowbchr4kwN0mbLFxdQG45jrC7huLqQrKpTDZX36dYor46qzooD/SIBTq5SiSo3Jfl8ohh/HZOnXLTKS5MbuJrlHipFl+sE5dQlW8Y7TcRTkJCAvujQMCw8xFum4qmpOoPw+UcGX8VkW0dEOTFmrLlbiPZVQRYwlYdxmk2W4+I+EMdJi8ubopJ8Dp48o4J8ecPUWU0/BglTniyC8A5ROoNovyZ8Raoay1ODAwvYjOg1Nm/4m84XcXdiW/fOGiBitjtSNiSNngBMoZs0OEgJ/Uo5QfDc+UFp7KW6vZF25nYeEDMSrSo3NuW3pDOVAoGzcFR76ibuQBbyf7QCxhKGKUy0pfcB1Kvuo3NmtBipm9YX8TqnDa/u0I2FIDrQpOh8o6o5BWQFEt01j0IJOhgvg8o5mCTfc2P39BBSsLYdw8pElctSAZeQunlplObXNmyl+kW1YVLmzSj+IuXLSlKUICgHDFRUU8y5bwiapoTLpl2uAFZQGbKoEnmbDeIOHsYUZrqO7joeb84nk0UwbY2YZhhko7WmUWB70pRzAu1kk3BZ7F3ixiGNCdTrWkZVS5iQtDMpKgQ4UNQ457QZpbjNmAze0GsfSBdThlOmYVWBXlz5dF5fZcaefSOdyVHbYdw6oASw9NoqVygSSYpTqwByICYxjashAus2Hj0ibbYjYscZYmlRyu+VT+EKlGAtRCg6Qk+Rsxizi2HVCQFqlLyPdbEoBPNQsDAeTWZSRsbG1+jR0QWtHNN72Xp0kBBSk3KszeAYfWB0xBcFspB/bRbRNcgxdwSqkdqDNBIB3NgB9YZtmUURKr50nKbEsDfS/OJariVcwALRpplJb0ipjM3PMVyN7aN0inLp1HeBGK+hk3egzSS1KVlKwnk+nrtDHS8OzDrNQPJX2i3xjwx+XmOn2FXT05g+Ed8L1ocS5h7hsDuk7eKflH1nfL+vvjdo8ioduskD8XwvsMv8ULzPoGZm6l9fhFjhnBPzU0IzMm5URqw5Qa42wLLJCwdFBv9Q/kPSF/hHE1SZyW37vrGjzcksLa9/pngipmhSvw1p/8A5Zvqn/xjtX4ZyNps3/j/AOMEKLHD7wgxT4qk7x40ufyk/wDszrXHxfwUF/hmjacoeKQfqIpV34blKFKTPzEAkJyM7bPmt6RpMuqBjpTGGj+V5Ke5AfFxv4fnmpoyktDTgPAf5iUmaKjK7gp7NykixD5783bQiJOO8I7KcSkd1XeT56jyP0i/+HeMZVGSffuP8w+4+Ue5yM858ZZMTOHHCKydZHv/ALbt/fqP+gD6wBvTzCELJykh+YBa8PvE/FUuShSEKBmG1vd6nr0jO8Kpl1M4IQLk+QG5PSOLjRyZIOebw6MjjGSUDQcKqlFKVXYgH1g1LnA7R3S4cEISkaJAA8o9mUojxZyi5OjrSdEU+c2w8yID1NSHJfxAcpPMPpBKplNsIBYisP5X5W6QgwpYhOy26q+B+wgTNnAxYxuYym/xH0N/lAWompbK94BiDEZz2TAsUpMERKi9SyLxqMcYVhgsVJtB6lKUWlpCeo1iuJgZvPp6RZkKT4mHQj9Lkht/N94Ua6mEqcpKLAFx0Bu0NJmtcwqSCZs5Sj7xJ8v20Jkqh8V3oZKPHJktAzgsNxBKViiVsxirIp2QwEU1YYonud3wDiOJpHckwrVYmlCSXvHvDMpE7MtwSklLFwlJb3tz5QPXhQkoMyacxAcPoPKERGPTUz1rkLUgKJJy7/SDCPbw0pKG2aFxbMRJpXmKSVnMlIs6szpysPdCS58ObRmdXPQpyAPIRJWqXNWVzZhUs6lV7dALCK3ZpFhcktewvF4w6nNkyd2RjT1jwNyBPTX0MEMXpkysiUqKlAEqJYBy1kgaaHnAwLHhDCokSRttHZmtEHa6xzcwaDZ+oeIcLTUSVIOuqTyUNPI6ecY1UylSVkEEEEgjwjeFIhD/ABBwF09ugXDBbegV8gfKPZ/E8vrL9UvGcHLxWuy+CnV8RLnSUSVBwgkvuQzJfwdXqIucLYRnmpURYHMfK8B8MpnVeNAw7LKl29pXwA/fyju52WGHG4wXpHBFzdsvz1IGrQLqqxvZLRZw9CpiyvsjMCf9r7ZjuOkUqiguStTq3v8AOPnNs9DRWOLzEn2ouUvE6xreBFQtCToPnFZNcOnRxBowy4pXy6qXkUWULpPI8vAwg1SJkldnSoHUajqDBuXVIJZrj96xZmSUzEXYtpzHnHo8PnSwrr8OfNgU3f0XcHw1dTNTLe6jcnYaknyeNjwPA5NMjLKT4qN1K6k/TSMzw4mRMC0i4h5wzHwsa33EHn8meZJR0jYMah76NLx4tYihKxAHeJVTwY8ijqK9cHBba8KmJzLnnDHUTnBHS8I+KVblSQcvU/SHALHFamKV7gwvonpJ0vz6wQ4mqnZLxRwtPZOVyO1VbKguQAXclKS76awDFySLfeLyFJG32goMUlSZaJvYyabL7WWWO0mP/dgc9b7CEzHOI+3mKUiWmUg+6kn1U1n5gBoCkqC0HqmqQn3wG2cfKB87iSXL0dR6AAephXXNfbna9nvYCOTfkIPZg6hscSzpqwnuoSXcAOohi4zK59AIN8Mgdqx/TbxeEiStlpVyL/eHrByEzAbMoAiJZGVxLY8SpIaLdPTpFxFGdUpShypKQNSosB5mFLHePkpSZdL3jvMI7o/yg6nxtHMoyl4dTmorZ1+I+LpCRJSXUbkDYcz9oz6QcgsH5mPZqytRUskkl1KJdR6kxMiTfukKPLQ7BgDrctbWOmEeqo5Zy7uyAzuh+YjqRNTnTmcB7xLNkdMhN7ggHqH/AKRRmpILEEGHJ+F2uU6iRptFTLEYWRZ7co+zmDRrJMsWJMp4q9r0EeqmPr/L0gUaz9bBUJPH+K2EkHkpX/5H19IaqqqCEKWrRIJPgA5jIMSrjOnFR1UX8Okep+Mwdp934jm5M6XVfS5hMm+bzhiwuT2l1ezv1jygwkflnNlLIy+H87/CLdN3Q3L5RuXlWSTX8Bij1Q2UlWkSuzlgAAaNChiyS7nSC1DNAJ9QIrYtKJB08PKONKion1rcoDrmhy8F68MSIBzksdIzHJZD3uNIIUlYWy7kQDVUEWDCPpNUynfSMlsDG2jKFoJJLpDnoBr8LxIuQZarHwMVeHFfxbBwRod0nUdbQxTcOITl/S+U80+75s3pFu9MSibD5+cciNYvJmnnAGmdCngqVnWI5YqLseOyLEa7KCT6c4Ua2gnzFEpSb6EskdLkv6AwexWidJUCXGvURQIUiVlW6R7gKgFkM57uoTHPKerRRR3sCUHC4KyudMcg6J0HnrF6umSaSWShCX2tfzOsBJ+IqlFTE3MLWN1y1h1E8gPH5xF9pPZalFFPHMXVPWFE2Gg2BOrD0ignMdAT4AwS4ekIUtRWHKWsdLveG+nWgaN5JP0HQxRvrojbYiSqCarSWs+R+sFafhaerXKjxIJ9BDcKpO5bxB+0TJnob2nPQH7Qjm/gTPMZw4yJmQ94MCDsefoYsLxtWSWlACSj3nufKHDE6NFQnKtMw7hSUlx4ZmgXJ4LQVMqoKR1lMfDMS39Dyg2mthVrwV6ytmTS81al8nNh4DQRx2RGoI8RGpYVwnTySMqe0WdFLuwGpZmH9IZp1HJWGmS0qFgxAL2aA8i8NRhKVdI9YdY1zEOAKSYoqZUt3sggXLbXaAtb+Gye8Zc8hgSyhbNfKHGzs9jYQeyDYhSZjaKb5aNp4ExKZiTaYl/BgRpodP6xHiFEuSsoWGI06jYjxiAKt4fI6wxtENXICVEJVmT7quY6uBeIYtzA4PwiqYdMmzyCOC4RNqVlElOYhOYvYAOBrzv8DA9o0/g2h/LUwKkkTJpzKexA0SPT5wasVj3xxW5Kcpe6yB5C5+Q9YzXCklc4AbkD1MGuPcY7SaUg91HdHjufX5QH4ZxJMmaJik5mdg7X2J8L/CPpOLhePj/+s8/LNSyGl189KAlJsEAfb6fGIJirvzhZxvHu1UlkM6DzLsR8ni7h+IFUoHcWPlHiSxzi/wDI7bTWg3KnZVJUdBY+GhgpWJDK0LAQrLqMzB2eCM3EEy5YVMIAAuSeWnjAo3oAxyYOTmFmqC1aC0R49xWnMexSFnmrQf6Rr5wClYlPmqyqWbiwHdHwhHNFFAJTKUvq3iQPhHxkdR6wERQzCSopWwLE3b1i7T0ySGjdhug2YPXKliWsC6VMeojQlVTpCks30NxH59p6qbLUWWQAWubatvGtcE4vMXJSKiXkSs5ETNASPZfk+gOheG7Ra2Tp2HyHMWZOjR2JAEcTLaROUrVDJUVqshi8LNPgk2dMzZsqXP8AEXy0sNVWg7iFciUQFm5ch9A3NvGIJ04rylJsQCOkTjEZssy+C6SZeZPmLG+XIgfIn4xRoOBMNq1KB/MICFKAInAklKil2KCOse1VavIU5tQ1rQNlYguTTzMll5gx5Zix+DxmkvDK36yfD+A6OTPXMlTJk9NkoC8mUqe7lIGa4bQbxMeG80xShNSEOdEFgeSXNw+8XcMmBMqTJSoBRGZXPK23UvrEfEuIKlICZYDZSAf0lmfxiMvSsYouYNwYmYSVzZmUMwCUpJ8yTbwEN1NwtSIDCUFdVOT8TCL+G+JKXKGY95KiCTrrGoTZStUm/MfbSKY0vpLIqB6OG6V37BHxI9CYtpwanH9zLbllEfJUv30g9U2PpoYsS1k6F+h19DFeqJplL/pqlfMJKUlm7rp67HoIqz+EpZLoXMQb2cKFz1DhtrwcTM/f9YlCoVxQyYg4rgs+UCrMogOQcqVc22BAFvSAiqg5uymKTupShYE+0U6m7XJ5RrjQp8ecGoradaEK7KbqlSbBRHuzAPaSdOcSeMZSML4/xqRPUlEoOUG8x2GmiR72ntekKIYdYYBwRXZyhUnKQcpci2t/C3xEEJH4d1BDqXLTpzOoL+haMqWg2KSFPZhEuHYFUTlBMuSsvuQUpbnmNmhuRwBOQQsTUKyqBa40UD8oK0nFJkKMiqSVygSAoe1LL3FtUvdoeNAk2wXhfDNPIT261LmzJeqCEhAWk3Ia6wCLAt5wQpMc7RPf9oMCw1PPXfVmir+clTO0QhbkqUU8lpc+yf1NFDB5iULXmIZgx21P2ighDVkrVuYtUOB1Kj3ZEzxKSB6qYRr1PLSmyUhPgG+UWUzOkexL8rqlE5FxP6zP6bhyoyd9AS3Mg+OjxFhMlSVKQqNCnTLQmVsoomkj2QXJ6ax52TkSyO2dEcaiqRTxSuRIQSvV+6NyYTMTrJ1QvMpbjZOyfDrEPENbMmVRExKkJ9xKgR3dix5sYlpiGd/OISmy+OK+kSMPAFw3QRbwKUgzSosEIsTZ21P0jyep9+kDgpDLTqxN9CdnA3hVso2kczceWmYey0KjlZRsCeY8oKScbqVllTEn/MnP/wB7wPRJSycoZul4v09MSXLv0AH1h2mSTX05kYkkdqoS5XbSskwL7NKb5iFApHdUCCnbV41XDalNTTIUtIaYgFQ2vr8Yy2qw9CJaipWXtCl3IchJJs3j8IMzeHavs0pE1paEBTZiMoNwlI3MBgSb8NGslOtkjUnYcyYhRUJWMyVBQ5ggj1EZbJlhrTCXsdfi+sD63EJoXlRNWEuR3VKdagLu2wsIPQFl7ibHjOnzcpeWnuDyLE+ZeHnh0BVJIJ3lJ+UZUZQSgpTmJKg9uQJsd9Y0bh7EpaKOSFKAUEMU72J2gNBCVSkbCBlRK9NxzaOJ+PpAJyaXuYqIxwMe0SlJ2yqf1MbrZrLRH8YTB/TZh0g0SmZZQCkkXSeY3HWFVeOo2b1iWTj+4yxOUCkZBDhtSqdUxIHdzE+IjT8DxL8xJVlLLlKKSHuzAj4GMjpsbaYSopCHAf6xJwpxmmTXzLnspqgCTa7ABXqIGP02R2jV6HFnKkLNx6xdlVQeFnHWJ7aX7SfaA3HOOqHEgpIUD/KLkKG4VPn4xNLmeUBpNRZ9YIU6wRYxmYvBYNnYx8pCtj5GOezB1vHwmJFsw8N4QYG4zhiZydAJg9lXPoTuIEUHDZIeaSnkEsfN9IZ6ucyCptP6RXkVbAOHBhHBN2GxexPhEmWsSpgzFJACw6Xbdtoy/inh6ekvNk5VnVu9LWQNUL59DfpG6HmkuOUcVMhM1BCkhSTqkh3hlFAs/K9TJSHsUqB00P3ismpLlySee58Y0j8UeC1yh+ZkAzJKR3xquWOf+JHXURmVEASSdPvGox+lhKjrs4rCpjw1MK2GjqoRCPxdiOQqSAoqAS4Sz897aNDDjOOy5CXUXVsgHvFy2nKMh4mxxU2euYkBLn2dWYAat0gw2zMmmT5k9RnKVLSsnVSQVpGjObadIrT6JJdapwc3OUW8gC0BxXTFaEnwH848mpmtfMzE+QitIGwnhtRToyrnKmKSVEFKGDd0kAv1y/GLSsVoMzhE4nS5TCkqb9/OC+GSUL7wAsbl/o0AwTnTpSpaxKTMSVFLFTlg7qbxb4xYky0CXlKAtSm738Z0DcF0AEnoTHonFCX1bSKhxKcczZQ51vZgEhh4CCAI4ZUSplTJlrAMvIrI/wCoAs49YdKZfaC6+6QzDVkxjtRWLRNFw8sjK1vZaHmgxdRQFJsFMRy6gCIzRfG14dVGAIRKqClau0CyUB+6EkPceL3hDlzyFh3cOPMv94ZqnFF9qorPdVYt00MC8TpEKVmHdJ5XBgxkacV8IZNZMUPaYpe+wDfO0TSfzEwOVMNnLPH1PTJSGLKeIu0mS7g5h+k/faG7E2gzhOBGcsoVPUjMk5XYjNsNbwZpPw8Iczp5VyEsZfUqf5QuSa5JALkP8IuSuIqiQQBPVkGj3HgXgWwUHlcESU7zP90dy+HKeWCSFH/UY+w38QJCiETsoP60ghPmDp5QdnqQtAWhQUk6EXBhWwoRMYkpBcBm0GrfzhZnFRV3Q56dNYcMakFRypBJOgEXsK4fRJlKVMYzFDvHZCf0p68zAcqM0WOGeK1KlpKi5SMqgfeTsfGL8nEghRyl0G4HLpCLMw5chRUj2bundPQc2jtGInnFFKxaNbw7GxlhjwzFcyQoAAHc/beMfwvFXBvtDxglQlSEAn3RDWCh0GJy9CVLPTSLUioUdEBA+MCKapkoHtB+kQ4nxEmWgkWfnYt0G0AJfxzEgB2KTmmr0Au3MwToEEAOzsOrQhcLVKpk1c9diruoHIan6ekO0iaX6RkhWy5Uoa431iqmbkmEHQ3HmHi7MuIoYhKchvaCQR5RnoJ1WpAcH2T9dR4RiHG34fLkzTMo5aly5iry0M8tWvdBN5Zv4aco2ntO0ltun9mKqg4EYxnEvicgMpIJ3Z29LtEVVxVa3c6lj/SExEqas94gHYD2U9TzMdHIghMtIUv9Srsd1RAoHl49P7QMU5lAe6CrK/hYQlYxhtQqatRQcpUS6WIvuWgxMnhAypU6ie8o6kx72xZyS3jrBUqADe0TISVKDbAMxMD8UxbOAwyggjXUG12hmppK5y+z91nU4BAHgYYsN4XpUFMzskuC4cPfa2kU/YZQbFzhXgzuCfPQFPdMs6AfqUNzyEGKvEaWWgpTLlpVuAkO8EMbqp6JgJA7PUc/SB+ISqWpSCtLK/ULH13iVts6VFJC7iFQCkLQEkn2kn2TfVhoYqyJSiwZ1E6DryijiVIJM3KhZWjVnv4PBuRQKWkKUspSQDlS4sQCxOp1i0DmmKWKBp0wHULUPQtDTwwRlyzPZs3na0LmKSUpmzAAwClN6xfmTimmPevYBvEXECQIunYZxCjT3kuCBop9OhhcWoCxJtFWUtagpWYhmcubk6fI+kczJS94TqV7p+FlFRdgX3MW0zX1BJ0/nAulQxPhFkKYv0hqEJllKbJJtyvfxMcVCCpF3tfRjFimCLbExMgH3Y1gAYleYMaF+HMoiVNHaEi3c2BL94cuUJWI0xlqchkq06HlFrAsVVIWFJNveGxTygvaAtMfa6aJZKhrz+3KOKfF0ZXUbDR9zzPOxMRYktK0BabpUAR5ws1Nok0FhetrM6s2w0H1gFWUxLqli2pHXcp+0eSsx3LR5U1wlhk+18v3yjLQavRUkVxSbHxhqw+umKACFWtr4CEaal776kxwiqWBZRHnFYyNOHU2KXXmml55sxKQbgbqPIbmFadxFMqJjucr6cz4cukI86oWq6lqUealEn4wzcH16USZgyjPm7qmuzXDwbENN4ZrCAkL9pyo+L/aGBHFkoHKASeeghGpQUJDlib+scqDmMmBo1umxyWQkmzxb7RK1AhV02I8W+0ZdR+yErUW5PaGGiQoAC5GxJJ+JhrBQ59mlyrc/vSKq6XkXEB0FQ3+cXEVS2DH7+cHQT8/rQojvqfoPePIR7KoclnZR1Y6Dx5QSkYekMoqc7chEookjvF+bnc+HKOUoC5dE/eJsLDrHlTUy5YYd5e3IdTHmN1mRAvkSXYe+s7sNk9YASK1IJKjeGSCh4wLEJMtBFytQdRO6oM0OJBSE66D5RnSMSYFQDganYRYkcRHKxs2h/lAaKKSQw8SViwpKlq7o0G4hfxWvC2KVFJbT3TA6srVL7ylv0inMqUmCkaUkzyaVMpRIJh4of7KXd+4j/6xGfT1jY+MPeHVKUyJJUbZEePst8xFokJbFbHk/wAab/mJ9b/WByVFsr2gjj055yragf8AaIHyAVKA6iMwFydS5ZIPio+JLJ+Ec0c4LTlOo06iLvEimIRpufIMPrA2glMc6tB7P+I/YRMYszZeV077xx0jtancnWOUi8YJypV7bXhgk16AAyfPk8L8vX99YnStm9I1GJcbKikElxm18j6RQpZb+O0FUd9JDODYj7QNUgyyx0exgoAwcN1KlBUk+yAVDmDu3SKmKLKSxuBE+AzGmA2Yn4H+cd4/KuYxgQnEbMAx58oqncm8RzURCqA4jwn1Jpi2EVSY9Ko8AgpULOfZnb2hi4bk3lDZS0v5qAMLpg3hM/KkD9iCIa/jNLnCSkXS4IGpv9IDrCkXykeUFsGrc0pKt1XPpBBYCkFKhrBown1VUwcGCOC8UEAJmnoFfeF7GkmWtSDtp1GxirTBg/PSBZjVaXEkqDhXhE/5jdKmO8ZMnHFSL6gnR2gpJ45Df2f/ACaHsDBorE667DwgTimPFMwptkSHbUlUCMLL5Hv3vpFTF/7UxBLY5BWVKpqitZc/IchEBESJiKKIAxiYDRaAMzt0OsBZ7MRuVFz0eLUtR7BQ6/UwO5RoozCEqeARyT8dDFOpIJtHy9TESoYB4YO0aFrTLFzYAeUBEwcmKIoksW7x08TGWjFXGykrGVQLJAPiIGy1NHJjyMzBWrnomnOc2ZhmT1HV9PKIzMJufAdBFBBuIuGEaGTJUx6IjGkdQAnKDeO44TqYkOkYBLIWR6v6xbKxNBSvXY/eKKYlp/aEExJRpUhYD3SQRy5+kHsaS9+Yf1gZPHeT4fUwaxMdxP8AlHyEZmFGfLilMTBWqEDpsExVUmOWiUxGYwD4qgrQFgIGNBKk+p+cYBoHCmMgAIWeg+n29Ia5tSGd4yOmUcwvGg4qs9g7l8n0hjAPEZ5qJ5KfZT3R1YmPp9BNayX844wDQQx7QEjCPjtEtEvMpmcQvy1vDjxYf4K/L5iEeXpGejH/2Q==" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.jc313.ir/16797-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1---%DA%A9%D9%85%DA%A9-225-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%A9%D8%B4.html" alt=""></div> text/html 2018-06-07T09:24:24+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا امام خمینی (ره) : تا مبارزه هست ما هستیم... http://hajreza.mihanblog.com/post/8639 <div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: normal; font-family: nassim-bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-size: 19px; margin: 0px; font-weight: normal; line-height: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; padding: 0px;"><a href="http://www.bultannews.com/fa/news/547511/%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: none;">تا مبارزه هست ما هستیم</a></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 19px; font-family: tahoma, Arial; background-color: rgb(248, 248, 248); padding: 8pt; margin-top: 10px; border-top: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); text-align: justify; margin-bottom: 10px;"><font size="2">تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند</font></div><div class="body search_txt" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 23.3333px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img class="image_btn img-responsive-news" title="تا مبارزه هست ما هستیم" src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1397/3/17/929531_524.jpg" alt="تا مبارزه هست ما هستیم" width="300" height="250" align="left" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">به گزارش&nbsp;</span><strong style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><a class="highlight" href="http://www.bultannews.com/" title="پایگاه خبری بولتن نیوز" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: none;">بولتن نیوز</a></strong><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;:هر چند ملت ایران در خرداد 1368 امام خمینی(ره) که وجود او تاریخ را به دو قسمت قبل و بعد از خود تقسیم کرد از دست داد ولی راه آن حضرت برای همیشه تاریخ ماندگار بوده و راهنمای مسیر مردم و مسئولین در نظام اسلامی است و همان‌طور که آن پیر سفر کرده فرمود؛ تا&nbsp;</span><strong style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;">مبارزه</strong><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;هست ما هستیم.</span></p><p style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">«خرداد» برای ملت ایران ماهی است که با نام و یاد امام خمینی(ره) عجین شده است، قیام خونین 15 خرداد 1342 و فوت جانسوز امام امت در خرداد 1368 دو رویدادی است که برای همیشه تاریخ کام مردم این سرزمین را تلخ کرده است، با درگذشت امام امت، خبرگان در انتخابی تاریخی و سرنوشت‌ساز به ادامه همان مسیری که حضرت روح الله از آغاز مبارزات در آن گام گذاشته و ممارست به خرج داده بود رای داد و امروز نزدیک سی سال از آن روزهای تلخ می‌گذرد و راه و مرام امام پیش‌روی ما است.<br style="box-sizing: border-box;">آنچه در این میان تلخ می‌نماید تلاش برخی شخصیت‌ها و گروه‌ها برای تحریف خط و راه امام است، خطی که اصول آن در «<strong style="box-sizing: border-box;">صحیفه امام</strong>&nbsp;» موجود و همه ساله و در سخنرانی‌های متعدد به خصوص در مراسم گرامیداشت آن عزیز به عرش سفر کرده از سوی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب تبیین می‌شود.</p><p style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><br></p></div> text/html 2018-06-04T17:19:46+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا ۱۰ نکته کلیدی از سخنان امام خامنه‌ای http://hajreza.mihanblog.com/post/8638 <div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 19px; font-family: tahoma, Arial; background-color: rgb(248, 248, 248); padding: 8pt; margin-top: 10px; border-top: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); text-align: justify; margin-bottom: 10px;">امروز جوانان ما کاری کردند که ما به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده ایم و دشمن می‌داند که اگر یکی بزند، ده‌‌تا می‌خورد</div><div class="parent_txt_adv_container3" style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"></div><div class="body search_txt" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img class="image_btn img-responsive-news" title="۱۰ نکته کلیدی از سخنان امام خامنه‌ای" src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1397/3/14/928515_308.jpg" alt="۱۰ نکته کلیدی از سخنان امام خامنه‌ای" width="300" height="250" align="left" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;">به گزارش&nbsp;<a class="highlight" href="http://www.bultannews.com/" title="پایگاه خبری بولتن نیوز" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: none; font-weight: bold;">بولتن نیوز</a>&nbsp;امام انقلاب در سخنرانی پور شور خود در مقابل چشمهای هزاران نفر و بینندگان جهانی به&nbsp; ده نکته&nbsp; مهم اشاره کردند که راه و مسیر را برای همه ما روشن کردند این راه مرد ان و زنانی می خواهد از&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">جنس فولاد&nbsp;</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">10 جمله مهم از سخنان ایشان را در ذیل بخوانید:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">دشمن می‌داند که اگر یکی بزند، ده‌‌تا می‌خورد<br style="box-sizing: border-box;">1- ساخت موشک های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است؛ همین شهر تهران روزگاری در زیر آتش موشک های شبانه روزی دشمن می‌سوخت، خانه ها خراب می‌شد انسان‌ها کشته می‌شدند، شهرهای دیگر مثل اهواز و دزفول که جای خود دارد، ما وسیله دفاع نداشتیم و مجبور بودیم که دست روی دست بگذاریم، امروز جوانان ما کاری کردند که ما به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده ایم و دشمن می‌داند که اگر یکی بزند،&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">ده‌‌تا</strong>&nbsp;می‌خورد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">دروغ است که می‌گویند اگر همین برجام معیوب نباشد، جنگ می‌شود<br style="box-sizing: border-box;">2- امروز برخی در کشور درصدد این هستند که یک شکل معیوب از برجام را به کشور تحمیل کنند، یک عده‌ای در داخل می‌گویند این نشود، جنگ می‌شود، نه آقا! این&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">دروغ</strong>&nbsp;است، این تبلیغ به نفع دشمن است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">برنامه قطعی دشمنان: ایجاد&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">آشوب</strong>&nbsp;در کشور<br style="box-sizing: border-box;">3- برنامه قطعی دشمنان این است که در کشور آشوب به پا کنند، اما سر آنها به سنگ خواهد خورد کما اینکه تا حال هم خورده است؛ نقشه دشمن این است که از مطالبات مردمی، سواستفاده کنند؛ ممکن است در یک شهر یا نقطه ای از کشور مطالبه ای داشته باشند و جمع بشوند، دشمن در یک چنین مواردی نقشه می‌کشد و اشرار و انسان های خبیث به تعداد معدود را وارد اجتماعات می کنند تا اجتماعات را به حرکت آشوبگرانه تبدیل کنند تا کشور را بدنام کنند و این نقشه دشمن است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">"خواب آشفته"<br style="box-sizing: border-box;">4- از برخی حرف‌های بعضی از دولت‌های اروپایی اینجور بر می‌آید که توقع دارند ملت ایران هم تحریم‌ها را تحمل کند و هم از فعالیت هسته‌ای خود دست بکشد و محدودیت‌ها را ادامه دهد. من به این دولت‌ها می‌گویم بدانند که این خواب آشفته تعبیر نمی‌شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">"حبس هسته‌ای"<br style="box-sizing: border-box;">5- ملت و دولت ایران تحمل نمی‌کند هم تحریم شود و هم "حبس هسته‌ای" باشد. سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعا آمادگی لازم برای رسیدن به 190 هزار سو را فعلا در چارچوب برجام فراهم کند و برخی مقدمات دیگر را که رئیس‌جمهور دستور داده از فردا آغاز کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">وای از این همرهان سست کمربند!<br style="box-sizing: border-box;">6- در جبهه‌ی مخالفین امام، ناکثین یعنی بیعت‌شکنان، همان همرهان سست‌کمربند بودند؛ وای از این همرهان سست کمربند</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">همان راه امام را مو به مو دنبال کرده ایم<br style="box-sizing: border-box;">7- ما بعد از امام همان راه امام را مو به مو دنبال کرده ایم و انشالله دنبال خواهیم کرد. دچار انفعال و ضعف نمی شویم و به حول وقوه الهی، در برابر زیاده خواهی و زورگویی بیگانگان و دشمنان می ایستیم، هیجان زده و احساسی تصمیم نمی گیریم و به جای متن به حاشیه هایی که برای ما می سازند، معطل نمی شویم و اولویت ها را تشخیص می دهیم و به توانایی مردم و جوانان اعتماد می کنیم و به دشمن مطلقا اعتماد نمی کنیم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">"نه ملت را شناختند و نه نظام را"<br style="box-sizing: border-box;">8- امروز، نقشه دشمن فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی است؛ هدف هر سه نوع فشارهای دشمنان، سیطره بر کشور عزیز ما ایران است همچنانی که بر کشورهای بدبخت و روسیاه منطقه تسلط دارد. فشار اقتصادی و تحریم، جلوگیری از همکاری کشورها در حوزه اقتصادی با ما است؛ با فشار اقتصادی و تحریم می خواهند ملت ایران را به ستوه بیاورند تا نظام اسلامی ناچار بشود، تسلیم زورگویی های ما بشود، نه ملت را شناختند و نه نظام را شناختند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">امام مقابل صحابه قدیمی خود ایستاد<br style="box-sizing: border-box;">9- امام در برابر آمریکا مثل کوه ایستاد. در برابر فتنه‌های داخلی حتی در برابر شاگرد و صحابه قدیمی خود به خاطر اینکه رفتار او را بر خلاف حق مشاهده می‌کرد، بدون هیج ملاحظه‌ای ایستاد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">پیام به جوانان عرب زبان: برای آزادی کشورهای‌تان آماده شوید<br style="box-sizing: border-box;">10- شما جوانان عرب، امروز ملت‌هایتان به شما امید بسته‌اند، خود را برای روزی که کشورهایتان از نعمت آزادی و استقلال بهره‌مند شوند آماده کنید.</p></div> text/html 2018-05-31T06:02:48+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا حکایتی دیگر از ناصر ملک مطیعی http://hajreza.mihanblog.com/post/8637 <div style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><div class="body search_txt" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 23.3333px; margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 10pt;">علیرضا زاکانی نوشت:</span></p><p style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong style="box-sizing: border-box;">ناصر ملک مطیعی</strong>&nbsp;از دنیا رفت<br style="box-sizing: border-box;">۱. برخی‌ها -ازجمله بعضی‌سلبریتی‌ها که بارها ضدیت‌شان با اسلام اشکارشده- به انتقام گیری مشغول شدند!<br style="box-sizing: border-box;">۲. دوستان جوان انقلابی هم آقایان خاتمی و مخملباف و... را مقصر دانسته و روایت‌گری تاریخ را آغاز کردند، که جای خودش مفید است اما کافی نیست.<br style="box-sizing: border-box;">۳. برخی هم به دوران سیاه وی در قبل از انقلاب پرداختند و امروز با در نظر گرفتن همان چهره پیشین به او تاختند! گویی آدمی هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند و چیزی به نام توبه هم وجود ندارد.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">۴. ای کاش مصاحبه مرحوم ملک مطیعی از صداوسیما پخش می شد تا اینگونه قضاوت عجولانه نمی کردیم.<br style="box-sizing: border-box;"></font><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بنده مصاحبه ملک‌مطیعی را دیدم؛ او از انقلاب اسلامی به عظمت یاد کرد، رزمندگان دفاع مقدس را بارها قهرمان واقعی نامید و یکی از آرزوهای بربادرفته خود را عدم حضور در جبهه دانست، با انتقاد از سینمای قبل‌ازانقلاب، پیرامون سینمای بعدازانقلاب به بزرگی یاد کرد و ملت ایران را مکرر ستود.&nbsp;</font></span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مرحوم ملک مطیعی حتی بعد از عدم پخش مصاحبه از صداوسیما هم حاضر نشد همراه رسانه های بیگانه<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;لجن پراکنی</strong>&nbsp;کند.<br style="box-sizing: border-box;">۵. حالا که آن مرحوم به دیار باقی شتافته و باید از سرنوشت سیاه گذشته او عبرت و پند گیریم و با اوصاف ذکر شده برای ایشان&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">غفران الهی</strong>را درخواست کنیم چرا اینگونه قضاوت می کنیم؟<br style="box-sizing: border-box;">و سخن اخر...&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">در مواجهه با مسئله مرحوم ملک مطیعی خوب عمل نشد.<br style="box-sizing: border-box;">به هر حال باید به مسوولان صدا و سیما خرده گرفت و ارزش امکان بزرگی به نام رسانه ملی را به آنان گوشزد کرد تا اینگونه فرصت ها و عبرت آموزی هایی را به باد ندهند.</font></p><p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 10pt; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;<img class="image_btn img-responsive-news" title="حکایتی دیگر از ناصر ملک مطیعی" src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1397/3/10/926659_277.jpg" alt="حکایتی دیگر از ناصر ملک مطیعی" width="300" height="250" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="text-align: start; text-indent: 20px;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اما نظر حقیر در خصوص ناصر ملک مطیعی این است</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="text-align: start; text-indent: 20px;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ایشان نماد سینمای فاسد و فحشا پرور دوران طاغوت است همانند بسیاری دیگر از هنرپیشه ها که با پیروزی انقلاب ترک وطن کردند و به دامن دشمنان ملت ایران پناه بردند و در طول همه این سالها هر چند وقتی حمله ای به انقلاب کردند و یا دشمنان انقلاب همنوا شدند</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="text-align: start; text-indent: 20px;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;اما ناصر ملک مطیعی حال به هر دلیلی که در ایران ماند و به زندگی خودش مشغول شد کار اقتصادی خودش را کرد و سعی کرد از حاشیه ها دور باشد، حال خودش می داند و خدای خودش در آن دنیا&nbsp; اگر توبه کرده خوشا به سعادتش&nbsp; و اگر مثلا مثل گوگوش مترصد خروج از ایران بود تا بازهم به اوج بی حیایی اش برسد بازهم خودش می داند و خدایی که امروز تنها اوست که کمک حالش است.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="text-align: start; text-indent: 20px;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><div><span style="text-align: start; text-indent: 20px;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div></div></div> text/html 2018-05-30T08:17:25+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا انتقادات تند یک دانشجوی عدالتخواه در محضر رهبری http://hajreza.mihanblog.com/post/8636 <div style="text-align: justify;"><span id="nwstxtInfoPane" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 18px; margin: 0px; direction: rtl; text-align: center; width: 623.333px; float: right; color: rgb(51, 51, 51);"><h1 class="nwstxtrotitr" style="font-size: 15px; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: normal; line-height: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; padding: 14px 0px 5px; color: rgb(8, 97, 185); width: 623.333px; float: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">معتمدی‌نژاد در محضر رهبر معظم انقلاب:</font></h1><h1 class="nwstxtinfotitle" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 35px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; color: rgb(0, 77, 153); padding-bottom: 17px; width: 623.333px; float: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;" size="2">شکاف میان دارندگان و محرومان از مسکن بیشتر می‌شود/صداوسیما به روابط‌عمومی دولت و کارخانه سلبریتی‌سازی تبدیل شده است</font></h1></span><span id="photoframe" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 18px; margin: 0px 0px 14px; direction: rtl; text-align: right; width: 623.333px; float: right; position: relative;"><font color="#333333"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img width="250" height="150" class="" alt="خبرگزاری فارس: شکاف میان دارندگان و محرومان از مسکن بیشتر می‌شود/صداوسیما به روابط‌عمومی دولت و کارخانه سلبریتی‌سازی تبدیل شده است" title="خبرگزاری فارس: شکاف میان دارندگان و محرومان از مسکن بیشتر می‌شود/صداوسیما به روابط‌عمومی دولت و کارخانه سلبریتی‌سازی تبدیل شده است" src="https://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/03/07/13970307000969_PhotoA.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; float: right; width: 250px; height: auto;"></span></font><div class="" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 18px; margin: 0px; direction: rtl; background: rgb(240, 240, 240); padding: 12px 12px 14px; width: calc(100% - 250px); position: absolute; left: 0px; height: 150px;"><h2 style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 22px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: هنوز مسئله مسکن حل نشده است و هرروز اجاره‌نشین‌ها به دره فقر سقوط می‌کنند و شکاف میان دارندگان و محرومان از مسکن بیشتر می‌شود.</font></h2><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" color="#990000" size="2"><i style=""><b>انتقادات تند دانشجوی عدالتخواه از قوه قضاییه در محضر رهبر انقلاب اسلامی&nbsp;</b></i></font></div></div></span></div> text/html 2018-05-29T16:56:48+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا یونجه ى ناكثین و قاسطین و مارقین جور شد ! http://hajreza.mihanblog.com/post/8635 <div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این كفتار منش ها مدتی بود ك بیكار شده بودند و مغزشون به حالت استند بای رفته بود تا اینكه ماجرای تجاوز این ناظم پدید اومد !</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پس فورا زبان از نیام بركشیدند و از نو حملات خود را با تركیب ٦-٦-٦ به اسلام و نظام و انقلاب اغاز كردند</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وا مصیبتاااا اینم از اسلامتون</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وا علینژادااا به دادمون برس</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یعنی عقل رو میخوان همینجور مُشما كشیده بدن دست خدا</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اخه اون الندگ ك خودش قربانی جنسیه&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تو دیگه كی هستی ك دست به دامن اون دیوانه كیجا شدی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تو دیگه چه مادری هستی ك این شده بچت</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این بچه نتیجه ی تربیت خودته نه تربیت اسلامی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">حالا جلوش ماهواره روشن كن&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">توی گوشی و كامپیوترش رو هم چك نكن تا حسابی پوزیشن های سامورایی رو یادبگیره</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تازه هنوز سند ٢٠٣٠ ك شماها عاشقشید جز به جز اجرا نشده وگرنه پسرت رو حامله میكردن برات میفرستادن</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">همون سندی ك اموزه های اسلامی رو خشونت میدونه و لفظ شهید و ایثار و شجاعت رو دیلیت كرده</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2018-04-14T16:08:56+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا حماقت اردوغان http://hajreza.mihanblog.com/post/8634 <div style="text-align: justify;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; text-align: right;"><h2 itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.2em; margin: 2px 0px 10px; position: relative; padding-right: 20px;"><font size="2">اردوغان: سوریه درس خوبی گرفت!</font></h2></div><div class="item-img" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; text-align: right;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><span class="large-image" style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><a href="https://media.mehrnews.com/d/2018/01/20/4/2694256.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none;"></a></font></span></div></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; text-align: right;"><font size="2">رئیس جمهوری ترکیه مدعی شد آمریکا و متحدینش با حمله موشکی خود، این پیام را به سوریه دادند که اقداماتش بی‌پاسخ نمی‎ماند.</font></span></div><div class="full-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; text-align: right;"><p dir="RTL" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;"><font size="2">به گزارش&nbsp;<a class="saba-backlink" href="http://www.mehrnews.com/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none;">خبرگزاری مهر</a>&nbsp;به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ضمن استقبال از حملات موشکی آمریکا و متحدینش علیه سوریه، مدعی شد: عملیات مشترکی که از سوی آمریکا، فرانسه و انگلیس انجام شد، به رژیم سوریه این پیام را منتقل کرد که قتل‌عام‌هایش بی‌جواب نمی‌ماند.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;"><font size="2">وی بدون اشاره به کمک‌هایی که در راستای دامن زدن به بحران سوریه به معارضین کرده است و بی‌آنکه یادی از تهاجم نظامی خود به مرزهای سوریه کند که با هدف سرکوب کردها صورت می‌گیرد، گفت: دفاع از سوری‌های مظلوم باید خیلی پیشتر از اینها انجام می‌شد.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;"><font size="2">گفتنی است «بنعلی ایلدریم» نخست‌وزیر ترکیه نیز تهاجم نظامی به سوریه را گامی مثبت و درعین‌حال ناکافی در راستای برقراری صلح پایدار توصیف کرده بود!</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;"><font size="2">«مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه نیز ضمن تایید اظهارت نخست‌وزیری این کشور گفته بود: اسد نباید بر سوریه حکومت کند!</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://alemarah-dari.com/wp-content/uploads/2017/12/13.jpg" alt=""></p></div> text/html 2018-04-14T16:03:22+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا برگ برنده (مرگ بر آمریکا) http://hajreza.mihanblog.com/post/8633 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">درباره حمله سحرگاهی آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه نکات مختلفی را می‌توان گفت از جمله:&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">هشت سال جنگ نیابتی همه‌جانبه آمریکا&nbsp; با بکارگیری وحشی های داعش، النصره ، احرارالشام و... برای آمریکا ثمری نداشت و دولت قانونی سوریه همچنان پابرجاست. این شکست بزرگی است برای آمریکا و نوکران منطقه ایش و گویای عجز آنها در پیشبرد دکترین مورد نظرشان در غرب آسیا.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">از یک هفته قبل، مقامات غربی بر طبل جنگی قریب الوقوع می کوبیدند. این بعد از آن بود که حکام عقب مانده کشورهای عرب خلیج فارس، پول های کلانی به آمریکا دادند. یادمان باشد که ترامپ متخصص دوشیدن عربهای منطقه است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">در روز اوج گیری لفاظی ها و در حالیکه همه منتظر صدور فرمان جنگ بودند، اتفاق مهمی میدان جنگ را عوض کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">انصار الله چند هدف مهم در عربستان را مورد اصابت قرار داد و این پیام را به آمریکا داد که اگر در سوریه حمله ای صورت بگیرد، لزومی ندارد پاسخ آن در همان میدان داده شود و ممکن است منافع نوکران آمریکا در هر جای از منطقه از جمله عربستان باز هم مورد هدف قرار گیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">همین کافی بود تا جنگ طلبان عقب بکشند! اما ترامپ پیش پرداخت جنگ را گرفته بود و باید کاری می کرد. اینگونه نمایش شلیک کور و شبانه تعدادی موشک طراحی شد و بعد از آن همه هیاهو، جنگی یک ساعته برپا شد!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">حالا معلوم می شود متحدان جمهوری اسلامی در تغییر میدان ها موثر ترند یا آمریکا و نوکرانش؟!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">حالا معلوم می شود اگر به برجام موشکی تن داده بودیم، نه تنها قدرت تغییر میدان جنگ را در منطقه نداشتیم، که اکنون باید در تهران میزبان موشک هایشان بودیم!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">"حسین شمسیان"</font></div> text/html 2018-02-26T15:39:26+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا درخواست عزل امام جمعه ایلام بدنبال مانور اشرافیت http://hajreza.mihanblog.com/post/8632 <div style="text-align: justify;"><font size="2">بدنبال ارائه تصویر ماشین پرادوی امام جمعه ایلام توسط&nbsp; فرزندش در صفحه اینستاگرامش و برخورد تند امام جمعه ایلام نسب به منتقدین، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعی سجادمشهد طی نامه ای از امام خامنه ای درخواست عزل امام جمعه ایلام&nbsp; را کرد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">لازم بذکر است در شبکه های مجازی&nbsp; مانور اشرافیت امام جمعه ایلام و برخورد تند وی موجب موجی از اعتراضات نسبت به وی شد&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">روزنامه جوان نیز نوشت :</font></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;امام جمعه ایلام، منتقدان زندگی اشرافی اش را تهدید کرد ؛ با "مین" به هلاکت خواهید رسید !!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">حجت الاسلام لطفی، امام جمعه ایلام عصبانی بود از کسانی که نسبت به ماشین او معترض شده بودند ...</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">وی در خطبه‌های نماز جمعه گفت : «از بچه ‌بازی‌هایتان دست بردارید»، «اهانت به جایگاه نماز جمعه، اهانت به رهبری و قابل پیگیری است » و «توصیه می‌کنم به این جایگاه که مین‌گذاری است، نزدیک نشوید و چنانچه که نزدیک شوید، با مین به هلاکت خواهید رسید !!»</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">پی نوشت : اول اینکه کسی نه به شما&nbsp; و نه به جایگاه نماز جمعه اهانت نکرده، بلکه منتقد زندگی اشرافی و پر از اما و اگر شما و اطرافیانتان هستیم !!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">دوم اینکه، دیگه داره حالمون بد میشه، تا وقتی که بهتون اعتراض میشه، سریع امثال شما خودتون رو به حضرت آقا می چسبونید و از جایگاه این بزرگوار هزینه می کنید !!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">انتقاد به شما صرفا انتقاد به شخص شماست، نه انتقاد به نظام یا امام امت</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">به جای پاسخگویی و عذرخواهی و خجالت از اعمال و رفتارتون، فرافکنی می کنید ؟؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">تهدید می کنید ؟؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">خجالت بکشید آقااااا</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">امثال شما هستید که مردم را به نظام و انقلاب و بقیه اطرافیان امام امت بدبین می کنید !!</font></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.aftabir.com/news/img/articles/2018-02-26-11-47-04.jpg" alt=""></div> text/html 2018-02-26T07:53:14+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا خط قرمزها http://hajreza.mihanblog.com/post/8631 <div style="text-align: justify;"><font size="2">آقای لاریجانی رئیس مجلس گفته مسائل امنیتی خط قرمز مسئولین کشور است&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اما کاش در کنار این خط قرمز ، فساد اقتصادی، رانت خواری و اشرافیگری هم خط قرمز مسئولین بود چرا که بستر ساز بسیاری از جرائم امنیتی و غیر امنیتی هم فسادهای اقتصادی است که دامن مسئولین و غیر مسئولین را گرفته است&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">درد را از هر طرف بنویسی درد است&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">این روزها که دم عید است بفکر مردممان باشیم&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">جشنواره قصه نویسی به نفرات برتر کفش هدیه میدادیم. کودک 7 ساله گفت میشه جایزه ی منوکفش شماره 42 بدین.پدرم کارگر ساختمونه کفشاش پاره س.شبا که میادپاش زخمه.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">نگاه کردم خودش دمپایی پاش بود</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://ir-psri.com/pic/newsbox/5971.jpg" alt=""></div> text/html 2018-02-20T15:12:59+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا دواعش پشت نقاب دراویش می آیند/ مسایل شک برانگیر خیابان پاسداران http://hajreza.mihanblog.com/post/8630 <div class="row" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 21px; margin-left: -5px; margin-right: -5px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; line-height: 21px; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; float: right; width: 766.656px;"><div id="docDivLead" style="box-sizing: border-box; line-height: 21px; padding: 0px 0px 10px;"><div style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; background: url(&quot;ch01_074.gif&quot;); color: rgb(127, 47, 236); border-radius: 10px; padding: 10px; text-align: justify;"><font size="2">از چند ماه قبل، برخی کانال های ماهواره ای -تلگرامی تحریک به حمله به حسینیه ها و آتش زدن مساجد می کردند. چند مورد هم از این قبیل اتفاق افتاد. تا اینکه دی ماه گذشته، آن جنایتی زنجیره ای حمله به مساجد و حسینیه ها و آتش زدن پرچم کشور در چند شهر به شکل سازمان یافته (توسط وابستگان فرقه انگلیسی-صهیونیستی بهائیت، سازمان تروریستی منافقین و بقایای داعش" تکرار شد و به آدم کشی و ترور ختم گردید.</font></div></div></div></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 21px; margin-left: -5px; margin-right: -5px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; line-height: 21px; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; float: right; width: 766.656px;"><div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 doc-image-box pull-left" style="box-sizing: border-box; line-height: 21px; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 378.328px; margin: 0px 15px 15px 0px;"><div id="docDiv1" style="box-sizing: border-box; line-height: 21px;"><div id="doc_div1Img" style="box-sizing: border-box; line-height: 21px; border: 1px solid gray; padding: 1px;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; line-height: 21px; outline: 0px;"><a href="http://www.jahannews.com/images/docs/000592/n00592838-t.jpg" target="_blank" title="مشاهده تصویر با ابعاد بزرگتر" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; line-height: 21px; outline: 0px;"><img src="http://www.jahannews.com/images/docs/000592/n00592838-b.jpg" alt="دواعش پشت نقاب دراویش می آیند/ مسایل شک برانگیر خیابان پاسداران" title="دواعش پشت نقاب دراویش می آیند/ مسایل شک برانگیر خیابان پاسداران" class="img-responsive" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></a></font></div></div></div><div id="docContentdiv" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; text-align: justify; border-bottom: 2px solid rgb(236, 236, 236); padding-bottom: 30px; margin-bottom: 10px;"><div id="doctextarea" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font size="2">گروه سیاسی&nbsp;<a href="http://www.jahannews.com/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; line-height: 21px; outline: 0px;">جهان نیوز</a>، محمد ایمانی: با "کادر بسته" رصد کردن تحرکات ضد امنیتی می تواند هزینه های هنگفت برای هر کشوری به همراه داشته باشد. فتنه انگیزی و ترور و حشیانه 3 نفر از کادر نیروی انتظامی و دو بسیجی توسط دواعش وطنی به خودی خود جنایت بزرگ و بی سابقه ای است. اما نباید به این ماجرا نگاه موردی، بخشی و جزیره ای داشت.</font><br style="box-sizing: border-box;"></div></div></div></div>