یادبادآن روزگاران یادباد (وبلاگ خبری ، تحلیلی حاج رضا) قصه من قصه آن ماهی سیاه کوچکیست که می خواست به دریا برسه و هنوز تلاش می کند به دریا برسد و آرزویش رها شدن در موجهای بلند دریاست http://hajreza.mihanblog.com 2017-07-22T00:22:09+01:00 text/html 2017-07-19T13:31:15+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا آقای رئیس جمهور کجار فت ادعای رئیس جمهور همه مردم ایران بودنتان http://hajreza.mihanblog.com/post/8556 <div align="justify"><font size="2">رئیس جمهور روحانی امروز:<br>اعضای دولت دوازدهم باید کاملاً نظر ۲۴ میلیون رای دهنده را قبول داشته باشند.<br>اقلیت حق صحبت و نقد و انتقاد دارد اما حق تخریب ندارد.<br>حقوق بقیه رای دهندگان در انتخابات (اقلیت) نیز محفوظ است اما برای در دست گرفتن مسئولیت های رده بالا اکنون نوبت این ۲۴ میلیون است<br></font><div align="center"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1wxjyUjaLV7akHsX3_OTd93vSO3xXk2nGODpewVqg26T2HbxI" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><font size="2">آقای روحانی امروز گفتند فقط رئیس جمهور ۲۴ میلیون نفر هستند و کاری با&nbsp; ۱۶ میلیون نفر و حدود ۲۰ میلیون‌ نفری&nbsp; که در انتخابات شرکت نکردند ندارند وگفتند دولت از آن ۲۴ میلیون نفر تشکیل میشود یعنی هرکسی در دولت و ادارات جز آن ۱۶ میلیون نفر باشد باید برکنار شود.<br>موج اخراج ها و برکناری ها در دولت دوازدهم آغاز میشود.علی برکت الله<br>#دو_قطبی<br>#دیکتاتوری<br>تویتگرام<br></font></div> text/html 2017-07-19T13:24:04+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا ما، حسین فریدون و رفقا! http://hajreza.mihanblog.com/post/8555 <div align="justify"><font size="2">علی ربیعی، وزیر رفاه در بیمارستان به عیادت حسین فریدون رفت. <br>او گفته مبلغ وثیقه فریدون ۵۰ میلیارد تومان بوده که توسط دوستانش تامین شده است. <br><br>شاید فکر کنید برای من فریدون مهم است در این قضیه، اما نه<br>شاید بگوئید حتما آن پنجاه میلیارد ناقابل برایم مهم است، اما این هم در این خبر برایم مهم نیست.<br>حتی روحانی و تاثیرش بر وجهه اش مهم نیست.<br>برای من آنچه در اصل و اساس این خبر اهمیت دارد واژه و گزاره دوستان است.<br>از این لحاظ که تجربه نشان داده این دوستان، و این رفیق بازی ها، همیشه جزو جدایی ناپذیر صحنه&nbsp; مدیریت در جمهوری اسلامی از سطح کلان تا خرد بوده است. شاید بهتر بگوییم که نه جزو، بلکه عین مدیریت آن بوده است.<br></font><div align="center"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSv5pYtLZ9BFsuX4zuMwEb2WIGez_84xkzMi5UOx1SKfPONylzG" alt="حسین فریدون در زندان " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><font size="2">در تعیین وزرا و پست گرفتن ها، در تخصیص بودجه، در دادن امکانات بگیرید تا سرنوشت پروندهای قضایی،&nbsp; پیدا کردن شغل و نان، پیشرفت و ترقی و ....!<br><br>به قول یکی از اساتید علوم سیاسی، #قدرت در ایران، چیزی جز مهارت #ایجاد و #حفظ رابطه با ذی نفوذان نیست.<br><br>همان چیزی که چون امثال #احمدی_نژاد و رفقایش در آن بی استعداد بودند، هرکسی می رسد یک لگدی نثارشان می نماید، هیچکس هم جرات نمی کند بگوید، آقا عدالت و انصاف داشته باشید با کسی که حتی دشمن شما است.<br><br>#دارندگی_و_برازندگی<br>#دارا_و_ندار<br>سلیمان کدیور<br></font></div> text/html 2017-07-13T20:46:45+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا قاتل آتنا کیست ؟ http://hajreza.mihanblog.com/post/8554 <div align="justify"><font size="2">این فاجعه دردناک را بر ایرانیان شرافتمند و بخصوص خانواده دردمندش تسلیت میگوئیم<br>تجاوزبه دختر7ساله نتیجه غرب گرایی و برهنگی زنان بی ایمان و مردان هوس بازی است که تحت تاثیرشبکه های ماهواره ای و فرهنگ غربی قرار گرفته اند و هویت خویش رابه فراموشی سپرده اند<br>#سبک_زندگی<br></font><div align="center"><font size="2"><img src="https://www.uplooder.net/img/image/80/11a61de8c9b4cdbee70e5723dce016be/photo-2017-07-14-01-16-28.jpg" alt="تنا اصلانی" width="434" vspace="0" hspace="0" height="434" border="0" align="bottom"></font></div></div> text/html 2017-07-02T06:39:47+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا زیر آفتاب برجام برج 800میلیون دلاری بنیاد علوی در آمریکا مصادره شد http://hajreza.mihanblog.com/post/8553 <div align="justify"><font size="2">در طول 40 سال گذشته هیچ وقت اینقدر احساس تحقیر شدن در مقابل آمریکا پیدا نکرده بودیم که به لطف این دولت اینهم بدست آمد <br></font></div><div align="center"><img src="https://www.uplooder.net/img/image/46/5284e5b729c467296eeee0592ccc71f9/19511494-1595885823778038-1998273282990899105-n.jpg" alt="مصادره برج علوی " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-07-02T06:24:06+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا سوالی مهم از وزارت اطلاعات http://hajreza.mihanblog.com/post/8552 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">دکتر عباسی :از وزارت محترم اطلاعات سؤالی داریم:</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">کسانی در داخل کشور که مقامات آمریکا صراحتاً اعلام کردند برای تغییر نظام روی آن‌ها‌ حساب می‌کنیم، چه کسانی هستند<br></span></font><div align="center"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSY4GSPPAkazPEtz3j5EigBPuWA3DO_logxl4x1WZoMCRJ_xNY" alt="دکتر عباسی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"></span></font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"></span></font></div></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-07-02T06:20:43+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا من از سپاه راضی هستم http://hajreza.mihanblog.com/post/8551 <div align="justify"><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2">من از سپاه راضی هستم </font></b></font><br></div><font size="2"><br>&nbsp;به هیچ وجه نظرم از شما بر نمی گردد.اگر سپاه نبود،کشور هم نبود.من سپاه پاسداران را بسیار عزیز و گرامی می دارم. چشم من به شماست.<br><br>صحیفه نور،ج8،ص258<br></font><div align="center"><img src="https://www.uplooder.net/img/image/71/3f1ead58b4f922dc7050c8bcabe1aea4/photo-2017-07-02-10-50-37.jpg" alt="حاج رضا عاشق امام" width="375" vspace="0" hspace="0" height="409" border="0" align="bottom"><br></div></div> text/html 2017-07-02T06:18:07+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا آرای مردم اگر در مقابل حکم خدا باشد ،رای نیست ،ضلالت است http://hajreza.mihanblog.com/post/8550 <div align="center"><img src="https://www.uplooder.net/img/image/21/49e773915ae1db2d64c461381a3cb0f5/photo-2017-07-02-10-47-57.jpg" alt="امام خمینی" width="413" vspace="0" hspace="0" height="413" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-06-26T10:23:39+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا سلاحی که امام انقلاب امروز در نماز عید فطر در دست داشت http://hajreza.mihanblog.com/post/8549 <br><div align="justify"><div align="center"><font size="2"><b>مرسوم است که خطیب نماز سلاح بدست بگیرد؛</b></font><br></div><font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2">سلاح امروز<font color="#CC0000"><b> امام خامنه ای</b></font> در هنگام خطبه نماز <b><font color="#003300">عید فطر</font></b>، <b>سلاح تک ‌تیرانداز قناصه یا </b></font><font size="2"><b>دراگانوف اس‌وی‌دی<br><br></b></font><font size="2"><b><a href="دراگانوف اس‌وی‌دی" target="_blank" title=""><img src="https://www.uplooder.net/img/image/23/d0d4efa9acc1ed917178d7f1660b72e7/photo-2017-06-26-14-53-23.jpg" alt="دراگانوف اس‌وی‌دی" width="417" vspace="0" hspace="0" height="417" border="0" align="bottom"></a></b> بود</font><br></div><div align="center"><br></div></div> text/html 2017-06-25T18:35:35+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا تجربه ای شکست خورده در وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی http://hajreza.mihanblog.com/post/8548 <div align="justify"><font size="2">مرداد 1366 ناو بریجتون آمریکا در جریان اسکورت نفتکش‌ها روی مین‌هایی رفت که رزمنده های نیروی جوان دریایی سپاه ایران پیش از رسیدن ناو در آن محدوده رها کرده بودند. خسارت فراوان بود. آمریکایی‌ها تجربه این حادثه را دقیق بررسی و تدوین کردند. بر اساسش چندین دوره آموزشی طراحی کردند؛ ناوهای جنگی را آموزش دقیق دادند و در نهایت امتحان گرفتند. ناو ساموئل‌بی‌رابرتز نیروی دریایی آمریکا و نفراتش برتر شدند، پس به خلیج‌فارس اعزام شدند. در فروردین 1367 با وجود حفاظت‌های قوی دریایی این ناو جنگی، رزمنده‌های شجاع و مومن نیروی دریایی سپاه توانستند تنها نیم ساعت قبل از رسیدن ناو ساموئل بی رابرتز در مسیر حرکت ناو مین‌ها را رها کنند. تیم حفاظتی ناو ساموئل نتوانسته بود متوجه شود. ناو روی مین رفت، انفجارها بسیار شدیدتر از آن چه بود که در مورد ناو بریجتون رخ داد اما با توجه به دوره آموزشی طی‌شده توسط پرسنل ناو ساموئل خسارت جانی بسیار کمتر و خسارت مادی چندین میلیون دلار کمتر شد.<br></font><div align="center"><img src="http://www.tamin.ir/content/files/qom_pr/107370.jpg" alt="" width="354" vspace="0" hspace="0" height="222" border="0" align="bottom"><br></div></div> text/html 2017-06-25T14:41:22+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا نقشه مناطق تحت کنترل داعش در عراق طی 3 سال http://hajreza.mihanblog.com/post/8547 <div align="center"><a href="داعش به گزارش خبرنگار شبکه العالم، فرماندهی عملیات " قادمون="" یا="" نینوا"="" (نینوا="" می="" آییم)="" روز="" چهارشنبه="" نقشه="" ای="" را="" از="" مناطق="" تحت="" کنترل="" داعش="" طی="" 3="" سال="" گذشته="" منتشر="" کرد.="" سمت="" چپ="" این="" مربوط="" به="" 2014="" است="" که="" در="" آن="" زمان="" حدود="" یک="" سوم="" عراق="" اشغال="" قرار="" داشت.="" اما="" با="" توجه="" 2017،="" اکنون="" فقط="" بسیار="" کمی="" نینوا،="" الانبار="" و="" کرکوک="" است"="" target="_blank" title=""><img src="http://i.alalam.ir/news/Image/original/2017/06/14/alalam_636330364602106120_25f_4x3.jpg" alt="داعش" width="337" vspace="0" hspace="0" height="195" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><span lang="FA"></span></font><font size="2"><span lang="FA">به گزارش خبرنگار شبکه العالم، فرماندهی عملیات "قادمون یا نینوا" (نینوا می آییم) روز چهارشنبه نقشه ای را از مناطق تحت کنترل داعش طی 3 سال گذشته منتشر کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font><font size="2"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="FA">سمت چپ این نقشه مربوط به سال 2014 است که در آن زمان حدود یک سوم عراق تحت&nbsp;اشغال داعش قرار داشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font size="2"> </font><font size="2"><span lang="FA">اما با توجه به نقشه سال 2017، اکنون فقط مناطق بسیار کمی در نینوا، الانبار و کرکوک تحت کنترل داعش است<br><br></span></font><div align="center"><img src="http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2017/06/14/alalam_636330362346560226_25f_4x3.jpg" alt="" width="415" vspace="0" hspace="0" height="233" border="0" align="bottom"></div><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span></font> text/html 2017-06-25T10:46:25+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا آقای روحانی بجای دعواهای ساختگی سیاسی به مشکلات مردم رسیدگی کنید http://hajreza.mihanblog.com/post/8544 <div align="justify"><font size="2">به ثواب نزدیکتر بود اگر رییس جمهور محترم جناب آقای روحانی در آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان که فردایش مصادف بود با روز جهانی قدس،به جای توییت جهانی اختلاف داخلی و گلایه های اقتصادی از سپاه،این مطالب را در جلسه خصوصی با برادران پاسدارشان مطرح&nbsp; و به جای آن پیامی در مورد مظلومیت مردم فلسطین و وحشیگری رژیم غاصب صهیونیستی به جهانیان مخابره می کردند،بعضی از حضرات تاکنون معنای دوست و دشمن را به درستی درک نکردند،البته صلاح مملکت خویش خسروان دانند<br><br>&nbsp;&nbsp; ‏https://t.me/Drsalmanassadi<br></font><div align="center"><img src="http://yazdrasa.ir/documents/19536/1165944/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-26.jpg?t=1470805859414" alt="" width="384" vspace="0" hspace="0" height="240" border="0" align="bottom"><br></div></div> text/html 2017-06-25T10:12:53+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا بجای دعواهای ساختگی به دغدغه های واقعی مردم توجه کنید http://hajreza.mihanblog.com/post/8543 <div align="center"><font size="2"><b>دغدغه های مردم</b><br>مشکل معیشت<br>تبعیض طبقاتی <br>تبعیض تحصیلی<br>ظلم بی عدالتی در محاکم<br>رشوه خواری<br>زور گفتن به مردم<br>حذف یارانه های&nbsp; مردم<br>دروغگویی و وعده های دروغ<br>فقر فقر فقر</font><br><img src="https://www.uplooder.net/img/image/97/554bd306043ab1183fa12da75d49bb0d/photo-2017-06-25-14-42-44.jpg" alt="" width="406" vspace="0" hspace="0" height="406" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-06-22T16:32:52+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا پهلوان پنبه http://hajreza.mihanblog.com/post/8542 <div align="justify"><font size="2">&nbsp;حمید رسایی: حتما شما هم واژه «پهلوان پنبه» را در ضرب المثل های فارسی شنیده اید.<br><br>پهلوان پنبه در ادبیات ایرانی ها از وقتی وارد شد که در برخی جشن‌ها، فردی ضعیف، نحیف و لاغر، لباس‌های خاصی به تن می‌کرد و در آن، پنبه کار می‌گذاشتند تا از خود هیکلی پهلوانی بسازد و به نمایش حرکات پهلوانان در نزد مردم بپردازد.<br><br>در کنار این پهلوان پنبه ای، مردی بود که شعر می‌خواند و همزمان کمانداری‌ با تیر و کمان خود پهلوان قلابی را نشانه می‌گرفت و آن قدر تیر به سمت او روانه می‌کرد که نهایتاً همه پنبه‌هایش را می‌زد. در نهایت، مردم اندام نحیف و لاغر او را مردم می‌دیدند و پس از آن بود که پهلوانان واقعی با بدنی سترگ، وارد میدان می‌شدند و...<br></font><div align="center"><img src="http://static0.bornanews.ir/thumbnail/QP9teNijrpbb/zKlnR2CgDMts54GkxMYEj8fvMMUiCETIT3Il7Z8QJ7YCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTpLHauVUigvF/حمید+رسایی.jpg" alt="" width="405" vspace="0" hspace="0" height="274" border="0" align="bottom"><br></div></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-30T03:56:29+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا به گروه بخرید و بفروشید در تلگرام بپیوندید http://hajreza.mihanblog.com/post/8541 <div align="justify"><font size="2">دوستان یک&nbsp; گروه برای خرید و فروش هر نوع&nbsp; وسیله و کالای نو و دست دوم&nbsp; و ملک&nbsp; ایجاد کردیم هر کدام از دوستان دوست دارند می توانند وارد این گروه بشوند&nbsp; لازم بذکر است در این گروه فقط کار اقتصادی انجام می شود&nbsp; یک گروه برای ارتباطات&nbsp; اقتصادی .<br><br></font><div align="center"><font size="2">منتظر حضور همه دوستان هستیم </font><br></div></div><font size="2"><br></font><div align="center"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAESD9pjXs0DM888g8A" target="_blank" title=""><font size="2"> https://t.me/joinchat/AAAAAESD9pjXs0DM888g8A</font></a><font size="2"><br></font><br><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAESD9pjXs0DM888g8A" target="_blank" title=""><img src="https://www.uplooder.net/img/image/25/36c6a55781c64284e1bc6e45fa7edc56/photo-۲۰۱۷-۰۵-۲۸-۲۲-۵۶-۲۰.jpg" alt="بخرید و بفروش" width="356" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="356"></a><br><br></div><br> <p><span class="main_body"></span></p><p> </p><p><font size="3"><b><a href="http://karfon.mihanblog.com/post/45" target="_blank" title="">ادامه مطلب</a></b></font>&nbsp;&nbsp; <br></p> text/html 2017-05-29T07:02:27+01:00 hajreza.mihanblog.com حاج رضا تخلفات انتخاباتی بی‌سابقه است/ تمام امکانات تبدیل به ستاد انتخاباتی دولت شده بود/ ترساندن مردم از جفاهای این انتخابات بود http://hajreza.mihanblog.com/post/8540 <h3 class="lead" align="justify"> <font size="2">تولیت آستان قدس رضوی گفت: بنده تاکنون از حق تولیت آستان قدس رضوی استفاده نکرده‌ام و تا آخر عمر نیز استفاده نخواهم کرد، ابتدا عرض کردم تمام اعضای همکار ما در تهران و در کشور هم دوستانی که مسئول ستادها بودند همه مردمی بودند. </font></h3><p dir="RTL" align="justify"><font size="2">به گزارش <a href="https://www.tasnimnews.com/" target="_blank">خبرگزاری تسنیم</a> از <strong><span style="color:#c0392b">مشهد مقدس</span></strong>، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی امشب در جمع حامیان خود در جامعه الحسین مشهد مقدس اظهار داشت:&nbsp;خداوند را شاکریم که عمری را به ما عنایات فرمود تا بار دیگر رمضان &nbsp;را تجربه کنیم. ماه رمضان ماه توجه به خدا، محاسبه اعمال و ظرفیت سازی برای نفس و جان است. این ماه هنگامه تمرین د</font><font size="2">گر خواهی در پرتوی خداخواهی است.</font></p><div align="center"><figure><a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/07/1422116/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/02/30/1396023021561832510952354.jpg" alt="رئیسی" class="img-responsive" height="289" width="416"></a></figure></div><p dir="RTL" align="justify"><br></p>